Zaujímavosti

Modlitba ku Svätej rodine

Nebeský Otče, Ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe. Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna jediného spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykon...

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa – Kriste, zmiluj sa Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami Svätá Mária – oroduj za nás Svätá Božia rodička, Svätá panna panien, ...

Základné pravdy katolíckej viery

Šesť hlavných právd 1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. 5. Duša človeka je nesmrteľná. 6. Božia milosť je na spásu potrebná. Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a...

Modlitba ženy

Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň, iný, ako ten včerajší, iný, ako bude zajtra. Ďakujem Ti zaň a prosím: Daj mi oči, aby som vnímala aj neviditeľnú krásu. Daj mi sluch, aby som počula aj nevyslovené slová. Daj mi chápavú myseľ, aby som vedela pomôcť utrápeným. Daj mi ruky, aby som hladila tváre ubiedených. Daj mi nohy, aby ma viedli cestou spásy. Daj mi silu, aby som si zachovala čistú dušu, ne...

Modlitba manželov

Všemohúci a večný Bože, Ty si manželský zväzok ustanovil a požehnal na udržanie ľudského pokolenia a pre vzájomnú pomoc a Tvoj jednorodený Syn ho svojou prítomnosťou v Káne Galilejskej poctil a povýšil na hodnosť sviatosti. Dožič mne a môjmu manželovi (mojej manželke) milosti, aby sme tak žili, aby nikto z nás nebol vylúčený z Tvojho kráľovstva. Daj, aby sme zotrvávali v nábožnosti, pokoji a svorn...

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Večerná modlitba

Ku koncu sa deň zas chýli, k odpočinku zve ma noc, Bože, ty čo beh času riadiš, nesmierna je tvoja moc. Svoje hriechy si ľutujem, polepšiť sa sľubujem a za tvoje dobrodenia zo srdca ti ďakujem. Amen.

Ranná modlitba

Srdce moje k tebe dvíham, hneď za rána, Bože môj, ako si ma chránil v noci, tak i cez deň pri mne stoj! Daj mi Bože, cez celý deň hojne svojej milosti, aby som sa hriechu chránil a žil vždy v nevinnosti. Amen. alebo Ráno vstávam, chválu vzdávam, tebe Bože oddane, svoje srdce tiež ti dávam, k tvojej svätej ochrane. Ako si ma chránil v noci, tak ma chráň po celý deň, buď mi vždycky na pomoci, netkne...

Modlitba za rodičov

Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, Dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov. Žehnaj mojich bratov, sestry, veď nás všetkých do neba, Obdar že nás vierou svätou, neodlúč nás od seba. Otec, matka pre nás žijú, v práci sily tratia, Keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. Amen.

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien, k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Lost Password

Sign Up