Texaský biskup nariadil čítať nunciove svedectvo v kostoloch

Dianie v Cirkvi

Texaský biskup Joseph E. Strickland nariadil kňazom v diecézach, aby počas omší čítali veriacim o svedectve nuncia arcibiskupa Vigano, pretože považuje dané informácie za „dôveryhodné“. Taktiež nariadil, aby každá farnosť na svojej web stránke sprístupnila dané svedectvo.

Kríza, v ktorej sa nachádza americká katolícka cirkev po odhalení, že arcibiskup McCarrick bol  povýšený na kardinála napriek tomu, že všetky zainteresované osoby mali mať dostatok informácií o homosexuálnych deliktoch kandidáta, zverejnil bývalý nuncius Vatikánu v USA, arcibiskup Vigano potom, čo zaznievali na jeho adresu otázky, či si splnil informačnú povinnosť prameniacu z jeho pôsobenia.  Vigano svoje rozhodnutie odôvodnil potrebou pomôcť očistiť katolícku cirkev.

Biskup Morlino nazval „homosexuálnu subkultúru“ v americkej katolíckej cirkvi za zdroj „devastácie“ a plne sa postavil za svedectvo arcibiskupa Vigana, doložené písomnými dôkazmi.

Svedectvu arcibiskupa Vigana predchádzala 900 stranová správa generálnej prokuratúry štátu Pensylvánia, o výsledkoch vyšetrovania v jednotlivých diecézach. Podľa prokurátora zistenia sa netýkajú „iba“ prípadov sexuálneho zneužívania, ale na rozdiel od prvej vlny škandálu v roku 2000, prišlo k zadokumentovaniu existencie organizovanej a systémovej politiky zahladzovania stôp. Prokuratúra v stanovisku uviedla, že kým doposiaľ považovala prípady sexuálneho zneužívania za „ojedinelé“ , najnovšie zistenia prípad posúvajú na úroveň systematického zlýhania. Na základe zistení je pravdepodobnosť, že podobné vyšetrovania budú zahájené vo všetkých federálnych štátoch.

V kruhoch ortodoxných veriacich bolo zverejnenie týchto informácii privítané ako dar, ktorým Boh chce pomôcť pravej katolíckej viere a cirkvi očistiť sa.

Svoje rozhodnutie zverejniť informácie k danej otázke arcibiskup Vigano odôvodnil nalsedujúcim spôsobom: “Mám 77 rokov, som na konci života. Nezaujíma ma ako má budú ľudia súdiť. Jediný súd, ktorý ma trápi je ten boží. Boh sa ma bude pýtať, čo som urobil pre Kristovu cirkev a ja mu chcem môcť odpovedať, že som ju chránil a slúžil jej až do konca.” 

Lost Password

Sign Up