Podujatia

  sep
  18
  St
  2019
  Výcvikový program Kresťanský kouč – Jeseň 2019 @ Family Garden
  sep 18 @ 8:00 – dec 13 @ 17:00

  Jesenný kurz:

   

  1. sústredenie: 18. – 20. september
  2. sústredenie: 21. – 22. október
  3. sústredenie: 13. – 15. november
  4. sústredenie: 12. – 13. december

  V období medzi modulmi je potrebné rezervovať si približne 10 hodín na prácu v triádach, štúdium materiálov, reflexie a na vypracovávanie pracovných listov. Tiež je nevyhnutné, aby vedel každý účastník používať a pracovať s komunikačným programom Skype.

  Popis programu Výcvikový program Kresťanský kouč nájdete tu.

  Viac o kresťanskom koučingu a výcviku sa môžete dozvedieť v týchto reláciách:

  • rádio Lumen:
   https://familygarden.sk/2018/06/25/reportaz-z-vycviku-krestanskych-koucov-v-radiu-lumen/
   https://www.lumen.sk/archiv-play/99526
  • TV Lux:
   https://www.tvlux.sk/archiv/play/17704

  Postup, ako sa môžete prihlásiť

  Do výcviku Kresťanský kouč sa prihlásite zaslaním vyplneného dotazníka a referenčného listu.

  Dotazník
  Stiahnite si dotazník. Otvorte si ho vo Worde, vyplňte ho a zašlite nám ho ako prílohu e-mailu na adresu bratislava@familygarden.sk.

  Referenčný list
  Pošlite nám referenčný list. Požiadajte kňaza, ktorý Vás pozná, aby Vám dal odporúčanie na takýto typ výcviku, s uvedením najdôležitejších dôvodov, prečo Vás pokladá za vhodného kandidáta. Referenčný list pošlite ako prílohu mailom (sken) najlepšie spolu s dotazníkom.

  V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o osobné stretnutie a rozhovor.

  O zaradení/nezaradení do výcviku Vás budeme informovať mailom. Vybraným záujemcom pošleme ďalšie pokyny týkajúce sa platby.

  Cena

  Cena za výcvikový kurz v rozsahu 120 hodín je 1000,- €.

  Prostriedky sú použité na pokrytie všetkých nevyhnutných nákladov spojených s realizáciou programu.

  Cena zahrňuje
  • všetky materiály potrebné k výcviku,
  • analýzu nahrávok lektormi,
  • mentoringovú hodinu,
  • občerstvenie počas dňa.

  Cena nezahrňuje
  • obed, ktorý býva podľa záujmu rezervovaný v neďalekej reštaurácii: menu cca 4€
  • ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.

  Dôležité upozornenie

  Vaše miesto vo výcviku Vám bude definitívne rezervované až po zaplatení poplatku a pripísaní sumy na náš účet. V prípade väčšieho záujmu o kurz zaraďujeme účastníkov v poradí, v akom splnili všetky náležitosti pre prijatie do kurzu.

  Lektori

  PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC, CMC; Mgr. Katarína Baginová, PCC; Mgr. Miriam Němcová, ACC; RNDr. Margita Kubešová, Mgr. Eva Rušínová, FMA

  sep
  26
  Št
  2019
  Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovenskej a Českej republike
  sep 26 @ 16:00 – dec 15 @ 18:30

  Putovanie relikvií svätého Vincenta de Paul po Slovenskej a Českej republike 

  Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripravuje putovanie relikvií (telesných pozostatkov) sv. Vincenta de Paul po území Slovenskej a Českej republiky

  Nitra 26. júna 2019/ Organizačný tím putovania relikvií sv. Vincenta de Paul informuje všetkých ľudí dobrej vôle, že v čase od 26. septembra do 15. decembra 2019 bude po rôznych miestach Slovenskej a Českej republiky putovať relikviár životnej veľkosti (80x60x200cm) s pozostatkami sv. Vincenta de Paul.

  Cieľom tohto putovania bude oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca sedemnásteho storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí o ne prosia. Zúčastnení si budú môcť na rôznych miestach uctiť pozostatky sv. Vincenta, dozvedieť sa viac o živote svätých inšpirovaných jeho charizmou a vzorom, ako aj o dielach, ktoré boli založené v duchu vincentskej charizmy.

  Svätý Vincent navštívi okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy – ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia ľuďom na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru.

  Na mnohých miestach bude príchod relikvií doplnený aj sprievodným programom v podobe svätej omše, nočnej vigílie, prezentácie o živote Janka Havlíka (slovenského seminaristu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorého proces blahorečenia bol na diecéznej úrovni ukončený 24. februára 2018 a bol postúpený do Ríma) i jednotlivých vetiev vincentskej rodiny.

  Bližšie informácie o miestach a dátumoch príchodu relikvií ako aj o sprievodnom programe budeme poskytovať postupne s blížiacim sa dátumom začiatku putovania.

  Súčasťou prípravného programu bude zoznámenie verejnosti so sv. Vincentom a jeho charizmou skrze rôzne médiá. Pripravené sú rozhovory s predstavenými a členmi jednotlivých vetiev vincentskej rodiny o Vincentovi, vincentských svätých ako aj samotných vetvách; dokumenty o charizme, ktorá je taká aktuálna a potrebná pre dnešný svet; ako aj zamyslenia v duchu tejto charizmy do každodenného života.

  K dispozícii bude stránka na Facebooku: facebook.com/putovanierelikvii a Instagrame: instagram.com/putovanierelikvii, kde sa budú môcť všetci zoznámiť so sv. Vincentom a dozvedieť sa viac o putovaní relikvií.

  Viac info na www.vincentini.sk

  Kontakt na mediálny tím: 03juraj@gmail.com 0948 171 391, Juraj Švec vincentky.archiv@gmail.com 0903 245 517, sr. Marianna Bucková DKL

  okt
  11
  Pi
  2019
  Povolaným nablízku @ Komunita dominikánok
  okt 11 2019 @ 16:00 – mar 11 2020 @ 18:30

  Sestry dominikánky pozývajú mladé ženy, ktoré si kladú otázky súvisiace s hľadaním svojho miesta v živote, na tematické stretnutia v Dunajskej Lužnej.

  Chceme byť pri vás v čase, keď sa vo vás rodia otázky: K čomu ma Boh povoláva? Je moje miesto v manželstve alebo v  zasvätenom živote? Ako to mám rozoznať? Ako si môžem byť istá, že práve táto cesta je moja vlastná? Ponúkame vám 5 víkendových stretnutí so sestrami dominikánkami, s ktorými budete hľadať odpovede na tieto otázky.

  Kurz je určený pre dievčatá a mladé ženy vo veku 18 – 34 rokov. Uskutoční sa v komunite sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej. Cena za celý kurz vrátane ubytovania a stravy je 75 eur. Kurz bude začínať vždy v piatok o 18:00h a končiť v nedeľu obedom. Dôležitou podmienkou pre prijatie je ochota zúčastniť sa kurzu v celom jeho rozsahu. Prvé stretnutie bude 11. – 13. októbra 2019 a potom sa po spoločnom dohovore určia termíny ďalších stretnutí.

  Prihlásiť sa môžete do 15. septembra 2019 na adrese povolaniaop@gmail.com.

  Viac info nájdete tu.

  okt
  13
  Ne
  2019
  Kurz Samuel @ UPC
  okt 13 2019 @ 16:00 – jún 21 2020 @ 16:30

  Pozývame Vás na kurz Samuel!

  Cieľom kurzu je hlbšie vstúpiť do rozlišovania svojho životného povolania a upevniť sa vo svojom vzťahu s Bohom. Ak nemáš vlastného skúseného duchovného sprievodcu, tak počas kurzu si budeš môcť vybrať zo skupinky kňazov a rehoľníkov, ktorí kurz organizujú. Kurz Samuel je určený mladým (slobodným) ľuďom od 19 do 30 rokov, ktorí úprimne a opravdivo hľadajú svoje životné povolanie a poslanie. Záujemca o kurz s iným vekom, ako je uvedené, môže byť do kurzu prijatý len na odporúčanie člena tímu.

  Kde? UPeCe Bratislava

  Kedy a o koľkej?  každú tretiu nedeľu v mesiaci od októbra do júna (9 týždňov) 2019/2020, od 15:00 do 19:00.

  Ako sa prihlásiť?

  Vyplň prihlasovací formulár do 6.10.2019 a zaslať motivačný list (prečo sa chceš kurzu zúčastniť a aké sú tvoje očakávania)Prihlásení účastníci budú pozvaní na prijímací pohovor (13.10.2019).

  Prihlasovací formulár: kurzsamuel.sk

  Prednášajúci:  Milan Toman SVD, Martin Štefanec SVD, Tomáš Baleja SVD,  sr. Laura a sr. Katarína SSpS, a duchovné cvičenia bude mať na starosti P. Igor Kráľ SVD,

  okt
  16
  St
  2019
  Kurz 7 sviatostí @ Kláštor sv. Augustína
  okt 16 @ 18:30 – dec 11 @ 21:15

  Milí priatelia,

  od 16.10.2019 začíname nový kurz na prehĺbenie duchovného života a konkrétne na lepšie prežívanie sviatostí.

  Prihlasovať sa môžete tu: https://forms.gle/vS3dqpDJdnhxyLbC8

  “Sme spoločenstvom veriacich, sme Božím ľudom a v tomto spoločenstve zažívame nádherné zdieľanie skúsenosti lásky, ktorá nás všetkých predchádza, a zároveň od nás žiada, aby sme sa stali kanálmi milosti jedni pre druhých napriek našim limitom a hriechom. Komunitný rozmer nie je iba akýmsi rámom, obrysom, ale podstatnou časťou kresťanského života, svedectva a evanjelizácie.” (Pápež František –  katechéza 15.1.2015)

  Tešíme sa na vás.

  Bratia augustiniáni a celý organizačný tím.

  nov
  18
  Po
  2019
  DC individuálne sprevádzané @ Exercičný dom
  nov 18 @ 16:00 – nov 24 @ 13:30

  Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi:

  prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému;

  druhým spôsobom sú individuálne sprevádzanéduchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

  Prihlasovanie tu.

  ponuka exercičných domov

  DC individuálne sprevádzané (4. týždeň DC) @ Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove
  nov 18 @ 16:00 – nov 26 @ 13:30

  Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi:

  prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému;

  druhým spôsobom sú individuálne sprevádzanéduchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

  Prihlasovanie tu.

  ponuka exercičných domov

  Ježišove výzvy (2. týždeň DC) @ Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove
  nov 18 @ 16:00 – nov 24 @ 14:30

  Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi:

  prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému;

  druhým spôsobom sú individuálne sprevádzanéduchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

  Prihlasovanie tu.

  ponuka exercičných domov

  nov
  21
  Št
  2019
  Bože, ty si môj Boh @ Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove
  nov 21 @ 16:00 – nov 24 @ 13:30

  Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi:

  prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému;

  druhým spôsobom sú individuálne sprevádzané duchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

  Prihlasovanie tu.

  ponuka exercičných domov

  Kristus Kráľ @ Exercičný dom
  nov 21 @ 16:00 – nov 24 @ 13:30

  Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi:

  prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému;

  druhým spôsobom sú individuálne sprevádzané duchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

  Prihlasovanie tu.

  ponuka exercičných domov

  Lost Password

  Sign Up