Kalendár

  jan
  18
  Pi
  2019
  Ekumenické modlitby v Žiline @ Každý deň v inej cirkvi podľa harmonogramu
  jan 18 @ 18:00 – jan 25 @ 20:00

  ekumenicke-modlitby-v-ziline

  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v rôznych cirkvách v Žiline, vždy so začiatkom o 18,00

  “Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.” Dt 16, 18-20

  18.1. CASD, Škultétyho 7, Žilina

  19.1. CB, ZUŠ, Dolný Val 2, Žilina

  20.1. ECAV, Námestie žilinskej synody 2, Žilina

  21.1. Otvorený kresťanský zbor, Závodská cesta 23, Žilina

  24.1. GKC, chrám, Nanterská 24, Vlčince-Žilina

  25.1. RKC, Kostol sv. Barbory, Hurbanova 14, Žilina

  jan
  21
  Po
  2019
  Ako posilniť život v manželstve a v rodine @ Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove
  jan 21 @ 16:00 – jan 24 @ 13:30

  Ignaciánske duchovné cvičenia sa v našich exercičných domoch dávajú dvoma spôsobmi:

  prvým sú skupinové duchovné cvičenia, pri ktorých sú podnety k osobnej rozjímavej modlitbe (tzv. body) dávané spoločne, dva až štyrikrát za deň, vo vopred určenom čase a na určenú tému;

  druhým spôsobom sú individuálne sprevádzané duchovné cvičenia, pri ktorých exercitátor (kto cvičenia dáva) prispôsobuje podnety k osobnej rozjímavej modlitbe individuálnym potrebám exercitanta (kto sa cvičí), čo predpokladá denne osobné stretnutie s exercitátorom a ochotu otvorene s ním rozprávať o svojej modlitbe a duchovnom živote.

  Prihlasovanie tu.

  jan
  22
  Ut
  2019
  SDM Panama 2019
  jan 22 @ 0:00 – jan 27 @ 23:59

  Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. „Nie sú len nejakou udalosťou. Sú časom hlbokej duchovnej obnovy, z ovocia ktorého čerpá celá spoločnosť“ (Benedikt XVI.). Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých.

  Konajú sa každé tri roky a posledné SDM sa uskutočnili v Krakove v roku 2016.

  Najbližšie SDM sa uskutočnia v januári 2019 v Paname. Mottom stretnutia je citát „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

  Na Slovensku koordinuje púť mladých Slovákov do Panamy Rada pre mládež a univerzity KBS.

  Cieľ SDM


  Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

  Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.

  Prvé dve stretnutia (1984, 1985) zorganizované pri príležitosti Mimoriadneho Svätého roku Vykúpenia (1983-1984) a Medzinárodného roku mládeže (1985) neboli ešte Svetovými dňami mládeže. No aj napriek tomu môžu byť považované za prvé stretnutia, kedy pápež prišiel s myšlienkou začať túto požehnanú iniciatívu, ktorá trvá dodnes.

  Oficiálny vznik SDM

  Za dátum vzniku SDM sa považuje 20. december 1985, keď Ján Pavol II., na stretnutí s kardinálmi a pracovníkmi Rímskej kúrie, vyjadril túžbu, aby sa Svetové dni mládeže konali každý rok na Kvetnú nedeľu ako diecézne stretnutie, a každé dva alebo tri roky ako medzinárodné stretnutie na mieste, ktoré on sám určí.

  Za prvé oficiálne SDM sa považujú tie, ktoré sa konali v roku 1986 v Ríme. Po Večnom meste sa konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, v Rio de Janeiro a v Krakove.

  SDM – Pápež a mladí

  Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým podporovateľom myšlienky Svetových dní mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol nasledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011). V júli roku 2013 (Rio de Janeiro) a v júli 2016 (Krakow) sa s mládežou stretol pápež František. Práve on oznámil, že najbližšie stretnutie mladých bude v roku 2019 v Paname.

  Symboly SDM: Kríž a Ikona

  Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. V rámci príprav do Krakova boli aj na Slovensku.

  SDM – stretnutia venované konkrétnej téme

  Každé jedno stretnutie SDM vyžaduje dobrú prípravu zameranú najmä na obsah, nad ktorým budú mladí rozjímať niekoľko dní v rozličných jazykových skupinách. Tému každoročných stretnutí určuje sám Svätý Otec. V čase SDM téma a jej obsah sú prehlbované počas trojdňových stretnutí pomenovaných „katechetické tríduum“.

  Ako dlho trvajú SDM?

  Svetové dni mládeže sú viacdňovým stretnutím a v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou sú Dni v diecézach, počas ktorých sú mladí roztrúsení do rozličných regiónov hosťujúcej krajiny.

  Na SDM 2019 taktiež navštívia aj iné krajiny v Strednej Amerike. V tých dňoch sú pútnici ubytovaní v prijímajúcich rodinách a prostredníctvom spoločného programu vo farských komunitách si prehlbujú svoju vieru.

  Druhou časťou sú hlavné podujatia, čiže aktivity uskutočňované v meste hlavného organizátora. Medzi ne patrí Festival mladých, katechézy, hudobné a umelecké podujatia, duchovné stretnutia so Svätým Otcom.

  jan
  23
  St
  2019
  Svätý Ján Almužník, biskup; svätá Emerencia, mučenica
  jan 23 celý deň
  74. mesačné stretnutie Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov – Geneticky modifikované deti, aktuálna diskusia @ Kostol Alžbetínok - Špitálska 21 a UNsP Milosrdní bratia - Nám. SNP 10
  jan 23 @ 16:00 – 18:30

  16:00 Sv. Omša — Kostol Alžbetínok

  17:00 Dialógy KKLZ BA — UNsP Milosrdní bratia

  Téma: Geneticky modifikované deti – aktuálna diskusia 
  Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.

  ►►► POZOR ZMENA MIESTA (!): Dialógy KKLZ BA v dňoch 23.1., 13.3. a 15.5. sa uskutočnia v Refektoriu (1.p.) Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia (Nám. SNP 10), vchod cez urgentný príjem nemocnice – roh Treskoňovej a Kolárskej ul.

  SVATÉ OMŠE BUDÚ NAĎALEJ BÝVAŤ V KOSTOLE ALŽBETÍNOK.

  mesacne-stretnutie-klubu-krestanskych-lekarov-a-zdravotnikov-geneticky-modifikovane-deti-aktualna-diskusia

  Slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku svätého Jána Almužníka @ Dóm sv. Martina
  jan 23 @ 17:00 – 18:30

  Prezident Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov SR Ing. Pavol Faktor Vás pri príležitosti sviatku svätého Jána Almužníka pozýva na slávnostnú svätú omšu, ktorú bude 23. januára 2018 (utorok) o 17:00 v Dóme sv. Martina v Bratislave celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita.

  jan
  24
  Št
  2019
  svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi; svätá Xénia Rímska
  jan 24 celý deň
  jan
  25
  Pi
  2019
  Obrátenie svätého Pavla, apoštola
  jan 25 celý deň
  jan
  26
  So
  2019
  Svätí Timotej a Títus, biskupi
  jan 26 celý deň
  jan
  27
  Ne
  2019
  Svätá Angela Merciová, panna
  jan 27 celý deň

  Lost Password

  Sign Up