Zaujímavosti

Začala sa ružencová novéna za obrátenie sveta

  V stredu 15. augusta sa začala 54 dňová celosvetová modlitebná novéna pod názvom „Za naše národy“, ktorá sa ukončí 7. októbra 2018. Celosvetová modlitba ruženca za obrátenie národov, je organizovaná združením Holy League of Nations (Svätá liga národov). Jej poslaním je využívať posvätnú modlitbu ruženca a osobný pôst na obrátenie jednotlivcov a následne členov národa. Združenie sa inšpirovalo mi...

Molda: “Liberálna kresťanská demokracia vyčerpala svoje možnosti.”

V rozhovore sa dočítate: prečo zakladanie kresťanskej strany nevníma ako rozbíjanie kresťanskej politickej scény, prečo si myslí, že kresťanská demokracia v Európe má bližšie k liberalizmu ako ku kresťanstvu, prečo si myslí, že Európska únia sa musí vrátiť k svojmu poslaniu a stratiť vplyv na šírenie ideológií proti rodine.  Ing. Peter Molda–  manažér, dlhoročný predseda Kresťanského zväzu dopravy...

Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Modlí sa na klasickom ruženci. Na začiatku: Otče náš…, Zdravas´Mária…, Verím v Boha… Na veľkých zrnkách: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. (1-krát) Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10-krát) Na zakončen...

Krížová cesta

1. ZASTAVENIE: Ježiša odsudzujú na smrť Tvoj prvý kríž: Prijať rozsudok. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš: Mňa súdili a odsúdili. Svetskí vladári a náboženskí vodcovia ma odsúdili na smrť. Moji priatelia a učeníci sa rozutekali. Ľud, ktorý počúval moje kázania, teraz svedčí proti mne. Donedávna ma všetci chválili, obdivovali moje zázraky, túžili sa ma dotknúť a sľubovali vernosť. Teraz sa obrátili prot...

Litánie k svätému Jozefovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami. Svätá Mária – oroduj za nás. Svätý Jozef – oroduj za nás. Preslávny potomok Dávidov – oroduj za nás. Svetlo patri...

Modlitba ku Svätej rodine

Nebeský Otče, Ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe. Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna jediného spasiteľa a nádej pre svet. Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené. Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykon...

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa Kriste, zmiluj sa – Kriste, zmiluj sa Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami Svätá Mária – oroduj za nás Svätá Božia rodička, Svätá panna panien, ...

Základné pravdy katolíckej viery

Šesť hlavných právd 1. Boh je len jeden. 2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. 5. Duša človeka je nesmrteľná. 6. Božia milosť je na spásu potrebná. Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a...

Modlitba ženy

Dobrý Bože, daroval si mi dnešný deň, iný, ako ten včerajší, iný, ako bude zajtra. Ďakujem Ti zaň a prosím: Daj mi oči, aby som vnímala aj neviditeľnú krásu. Daj mi sluch, aby som počula aj nevyslovené slová. Daj mi chápavú myseľ, aby som vedela pomôcť utrápeným. Daj mi ruky, aby som hladila tváre ubiedených. Daj mi nohy, aby ma viedli cestou spásy. Daj mi silu, aby som si zachovala čistú dušu, ne...

Modlitba manželov

Všemohúci a večný Bože, Ty si manželský zväzok ustanovil a požehnal na udržanie ľudského pokolenia a pre vzájomnú pomoc a Tvoj jednorodený Syn ho svojou prítomnosťou v Káne Galilejskej poctil a povýšil na hodnosť sviatosti. Dožič mne a môjmu manželovi (mojej manželke) milosti, aby sme tak žili, aby nikto z nás nebol vylúčený z Tvojho kráľovstva. Daj, aby sme zotrvávali v nábožnosti, pokoji a svorn...

Pod tvoju ochranu

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Lost Password

Sign Up