Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Modlitby a svätí

Modlí sa na klasickom ruženci.

Na začiatku:
Otče náš…, Zdravas´Mária…, Verím v Boha…

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho
najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. (1-krát)

Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. (10-krát)

Na zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. (3-krát)

Ježišu, dôverujem v teba. (3-krát)

Lost Password

Sign Up