75 katolíckych učencov adresovalo otázky na kardinálov, ohľadom zmeny učenia Cirkvi v otázke trestu smrti

Dianie v Cirkvi

 

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie adresovalo 75 katolíckych akademikov otvorený list kardinálom Katolíckej cirkvi, v ktorom požadujú, aby prišlo k vyjasneniu učenia Cirkvi v otázke trestu smrti a žiadajú ich o adresovanie tejto prosby Svätému otcovi.

Akademici svojím listom reagujú na nedávnu zmenu textácie v Katechizme katolíckej cirkvi (2267), z ktorej sa dá usudzovať, že trest smrti je zakázaný vo všetkých prípadoch a je proti ľudskej dôstojnosti.  Poukazujú na to, že prípustnosť trestu smrti je obsiahnutá na viacerých miestach Svätého písma, osobitne v knihe Genezis 9:6 a bola súčasťou učenia Cirkvi 2000 rokov. Cirkev ju povolovala, aj keď iba vo veľmi výnimočných prípadoch, aj v Katechizme vydanom pápežom sv. Jánom Pavlom II. 

Nová textácia, ktorá bola pápežom schválená v máji a oficiálne vyhlásená 2. augusta, používa pre aplikáciu trestu smrti slovo “neprípustné.” Akademici poukazujú na to, že ak sa mení učenie Cirkvi, ktoré bolo magistériom aplikované 2000 rokov a dáva sa mu opačný význam, môže to vyvolávať otázky ohľadom samotnej neomylnosti magistéria cirkvi. Podľa signatárov, ich otázky nesúvisia s tým, že by boli  zástancami praktického výkonu trestu smrti, ale vyvstáva otázka týkajúca sa magistéria Cirkvi. Pápež sv. Ján Pavol II v encyklike Evangelium Vitae trest smrti považuje, vo výnimočných prípadoch, za prípustný.

K otázke zmenu učenia Cirkvi v tejto otázke sa obšírnejšie vyjadril pápež František už v októbri 2017, počas celodennej konferencie pri príležitosti 25 výročia vydania Katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý bol schválený pápežom sv. Jánom Pavlom II v roku 1992. Pred vyše 200 delegátmi Svätý otec vyhlásil, že trest smrti „odporuje evanjeliu“ a zdôraznil, že jeho aplikovanie, hlavne v stredoveku, bolo následkom toho, že spoločnosť nedisponovala dostatočnými prostriedkami a možnosťami pre nápravu hriešnika. Zmenu postoja cirkvi v tejto otázke označil za „harmonický vývoj doktríny.“

Medzi signatármi sa nachádza aj popredný americký kanonický právnik otec Gerald Murray.

Lost Password

Sign Up