Modlitba ku Svätej rodine

Modlitby a svätí

Nebeský Otče,
Ty si nám dal Svätú rodinu
ako žiarivý vzor;
láskavo dopraj,
aby sme ju nasledovali
vo vzájomnej láske
a v rodinných čnostiach,
a tak dosiahli večnú blaženosť
v tvojom nebeskom domove.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista,
tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
Amen.

Lost Password

Sign Up