Modlitba za život k Panne Márii Guadalupskej

Modlitby a svätí

Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života,
ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe.
Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna
jediného spasiteľa a nádej pre svet.
Obnov našu nádej v neho,
aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu
a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené.
Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou,
aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat
ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate.
Priveď nás ku dňu, keď potraty
budú smutnou, minulou kapitolou našich dejín.
Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Životom sveta
a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen

Lost Password

Sign Up