Prieskum zisťoval, ako veľmi je Európa “kresťanská”

spravodajstvo

Západná Európa, ktorá bola kolískou katolicizmu aj protestantizmu, sa stáva najviac sekulárnym regiónom na svete, pričom tzv. kresťanská identita naberá skôr politický rozmer. Vyplýva to zo štúdie poredného amerického štatistického inštitútu PAW Research, ktorý uskutočnil rozsiahlu štúdiu o stave kresťanstva v niekdajšej jeho kolíske – západnej Európe. Inštitút zisťoval, ako veľmi je západná Európa „kresťanská“ aj v kontexte migračnej krízy, kedy vzrástla v politickom priestore debata o potrebe ochraňovať kresťanskú Európu. Ako veľmi sú kresťanskí tí, čo tvrdia, že sú „kresťania“? Do akej miery veria katolíci v dogmy, ktoré sú povinní veriť z titulu viery? PAW Research to zisťoval na vyše 20 000 vzorke respondentov v 15 krajinách.
Podľa zistení 91% dospelých Európanov uviedlo, že je pokrstených v niektorom z kresťanských náboženstiev, ale podstatná časť z nich uvádza, že neverí v učenie cirkvi, neverí v Boha tak, ako ho ohlasuje cirkev a Biblia. Tri štvrtiny pokrstených sa nezúčastňujú na žiadnych náboženských úkonoch, ako sú sväté omše a modlitby.
Paradoxne napriek tomu, že prichádza k praktickému odpadnutiu od viery, prieskum potvrdil, že podstatná časť Európanov sa identifikuje ako „kresťania“, ale nie z teologického pohľadu, či príslušnosti k viere, ale zo sociologického, teda ako skupina ľudí, ktorá sa odlišuje od tých „druhých“. Toto separátne identifikovanie sa, je posilnené migračnou krízou. Podiel kresťanov pravidelne sa zúčastňujúcich na bohoslužbách je za celú Európu na urovni 22%, pričom platí, že najväčší odpad od praktickej viery zaznamenávajú „protestantské“ krajiny. Krajiny ako Švédsko, Fínsko, Holandsko zaznamenávajú približne 10 % účasť na bohoslužbách a zároveň takmer polovica populácie v týchto krajinách sa považuje za ateistov.
Na druhej strane katolícke krajiny, ako Írsko, Taliansko, Portugalsko majú praktizujúcu časť populácie v priemere 35% a zároveň podiel neveriacich na celkovej spoločnosti je len 15%. V oboch prípadoch, najväčšou zložkou každej populácie sú „nepraktizujúci kresťania“, ktorá sa v priemere pohybuje na 50%. Trend potvrdzuje, že ak ste protestant, máte väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanete neveriacim, ako keď ste katolík.
PAW Research identifikoval, že nepraktizujúci kresťania sa vyznačujú skôr vierou v nadprirodzeno, ale nie v trojjediného Boha. V politickej oblasti sú nacionalistickejší a viac majú vyhranené názory voči imigrantom. V priemere viac ako 80% z nich je za potraty.

Lost Password

Sign Up