Ako sa Anka Kolesárová asi pozerá na Pride v Košiciach?

blogy komentare

Anka Kolesárová rozšíri 1. 9. 2018 zoznam blahorečených, ktorými Boh obdaril slovenskú katolícku cirkev. Blahorečená znamená, že cirkev s istotou magistéria vyhlasuje, že Anka Kolesárová je v nebi.  Ak sa človek dostane do neba, stáva sa veľkým orodovníkom pre tých, ktorí na zemi ešte bojujú, aby sa do neba dostali. Orodovanie nepotrebujú už tí, čo sú v nebi, ale potrebujú ho tí, čo bojujú ešte o nebo tu na zemi. Týmto ľuďom sa hovorí bojujúca cirkev (Ecclesiae militantis).

Anka Kolesárová svojim je mučeníčkou za sexuálnu čistotu. Katolícka cirkev, ktorej Boh zjavil úplnú pravdu hlása, že sexuálny vzťah je prípustný len v manželstve, tvoreného mužom a ženou. Sexuálne aktivity mimo manželstva sú smrteľné hriechy. Smrť v smrteľnom hriechu má za následok večné zatratenie. Ak ste katolík, toto je vaša viera. Ak ste katolík, ale tomuto práve neveríte, tak ním nie ste. Anka Kolesárová bude orodovať za všetkých. Za kresťanských demokratov, ktorí popori manželkách majú milenky, za ľudí, ktorí aplikujú predmanželský alebo mimomanželský sex. Svätý u Boha neoroduje, aby Boh akceptoval hriech, ale aby Boh sa zmiloval a hriešnemu človeku doprial čas na nápravu, obrátenie a pokánie.

Dňa 1.9. sa v Košiciach budú konať dve udalosti. Blahorečenie Anky Kolesárovej a Dúhový Pochod. Veriaci ľudia neveria na náhody. Veriaci ľudia vedia, že všetko je buď Božia vôľa alebo Božie dopustenie. Ktorá z týchto dvoch možností to v Košiciach je, vie len Boh. Nám by malo stačiť, že Boh to dopustil alebo si to praje. KDH vo svojom stanovisku zo dňa 24.8. verejne dalo najavo, že si to nepraje a vyzvalo policajtov, aby to ani nedopustili. Ak sa účastník Dúhového pochodu ma vcítiť do ich odkazu, je možné, že to pochopia tak, že Dúhový pochod sú hriešnici a nemali by byť blízko blahorečenej Anky, lebo ju, v nebi, to uráža. KDH chce Anku uchrániť od tejto potupy.

Vlastníkom najväčšieho súkromného katolíckeho média na svete, je človek s menom Michael Voris. Michael Voris bol homosexuál a jeden z najznámejších investigatívnych novinárov v Amerike. Keď jeho mama bola na smrteľnej posteli, povedala mu vetu, ktorá prispela k zmene jeho života: “Michael, nechcem byť v nebi, ak ty skončíš v pekle. Budem u Boha orodovať, aby si zmenil svoj život, pretože inak skončíš v pekle.”

Michael Voris do dvoch rokov od jej smrti prešiel konverziou, opustil svoj homosexuálny život a ako pokánie si zvolil celibát a obetoval sa do evanjelizácie pravej katolíckej viery, bez heréz a prikrášľovania. Ako bývalý homosexuál výrazným spôsobom napomáha očiste cirkvi v USA od tých, ktorí  si vytvorili v cirkvi samostatnú odnož, plnú farizejstva, zahladzovania stôp a pretláčania heretických pohľadov na mravouku.

Možno Boh 1.9. pripravil jednému jedinému človeku, ktorý bude vo veľkom Dúhovom Pride takúto konverziu, pretože Anka Kolesárová bude za neho orodovať v nebi. Možno kvôli tomuto jedinému človeku to takto chcel alebo dopustil.

Keď sa Ježiš zjavil svätej Kataríne Sienskej, povedal jej, že keby sa mal obrátiť iba jeden jediný človek z ľudstva, i tak by absolvoval všetko utrpenie, ktoré podstúpil.

Touto cestou preto prosím všetkých pravovernych kresťanov, ktorí orodovanie, tak ako ten farizej v chráme, nepotrebujú. Vy, ktorí ste tak čistí, dokonalí a bez chyby, že môžete byť pri Anke. Nevyháňajte ľudí, o ktorých si myslíte, že sú hriešni. Nežiadajte policajtov, aby ich tam nepustili. Pozvite ich, nech sa priblížia, nech sa s vami pomodlia a zbytok nechajte na Anku a dobrého Boha. Áno, ak žijú sexuálne v homosexuálnych zväzkoch, žijú v smrteľnom hriechu. Sú nad priepasťou  pekla. Večného, nenapraviteľného. Majte však na pamäti vetu jedného svätého muža: „Najlepšia cesta, ako sa dostať do neba, je podať ruku druhému a ísť tam spolu.“ Podajte preto ruku týmto ľuďom a choďte tam spolu.

Lost Password

Sign Up