2.9. Sv. Ingrida, rehoľníčka (1220 – 1282)

Život svätých

Ingrida Elovsdotter je švédska svätica, zakladateľka ženského dominikánskeho rádu vo Švédsku, ktorá však oficiálne doposiaľ nebola pápežom za svätú vyhlásená. Niekedy sa udáva ako blahoslavená, niekedy ako svätá a jej svätosť bola proklamovaná ľudom hneď po jej smrti. Bola vzdialenou príbuznou a detským vzorom najväčšej švédskej svätice svätej Brigity švédskej.
Svätá Ingrida sa narodila do zámožnej rodiny a patrili medzi spoločenskú elitu v krajine. Od detstva sa vyznačovala veľkou pokorou, skromnosťou a rozjímavosťou. Stala sa manželkou muža z miestnej buržoázie. Po jeho smrti, niekedy okolo roku 1271, sa pohrúžila do kontemplatívneho života a pričlenila sa k modlitebnej skupine žien v mestečku Skänningen, kde okolo dominikánskeho mnícha Petrusa de Dacia viedli asketický život. V roku 1272 sa spolu so sestrou vydala na púť do Svätej zeme a do Santiago de Compostella. Po návrate založila dominikánsky rád, ktorý dostal plné uznanie v roku 1281, rok pred jej smrťou. Svätá Ingroda zomrela v mestečku Sänningen a preto sa nazýva ako svätá Ingrida zo Skänningenu. Hneď po jej smrti bola uctievaná veriacim ľudom a miesto konventu sa stal pútnickym miestom. Pri kanonizácii svätej Brigity Švédskej vznikla potreba ustanoviť aj kanonizačný status svätej Ingridy, ktorá bola veriacim ľudom ustievaná ako svätá. Na koncile v Konstanc bol pápežom vydaný dekrét o povolení vystavenia tela svätice na verejné uctievanie. Kanonizačný proces bol začatý, ale formálne nebol ukončený.

Lost Password

Sign Up