31.8. Svätý Raymond Nonnatus, rehoľník a mučeník

Život svätých

Svätý Raymond Nonnatus, rehoľník a mučeník (1204 – 31.8.1240).

31.8. slávime svätého Raymonda Nonnatusa, ktorého matka pri pôrode zomrela a Raymond bol zachránený len vďaka cisárskemu rezu. Svätý Raymond je patrónom žien v komplikovanom tehotenstve a pôrode. Napriek tomu, že mal bohatého otca, ktorý chcel, aby sa staral o rozvoj fariem, jeho rozhodnutie bolo iné. Španielsko sa nachádzalo v stave zrážok s moslimskými nájazdmi, pri ktorých prichádzalo k zatýkaniu katolíckeho duchovenstva, ich mučeniu a vraždeniu. Vyslobodzovanie týchto zajatcov sa stalo poslaním novozaloženého Rádu mercedariánskych rytierov. Do tohto radu, ktorý vznikol so súhlasom pápeža Gregora IX a kráľa Jakuba I. v roku 1230 vstúpil aj svätý Raymond Nonnatus. Mercedarianci mali dve odnože rytiersky a duchovný. Kým rytieri mali za úlohu vstupovať do bojov pri ochrane Španielska, duchovný rád mal za úlohu priniesť aj obetu vlastného života za vykúpenie iných kresťanov.
Svätý Raymond takýmto spôsobom zachránil vyše 400 kresťanských väzňov. Pri jednom zajatí bol mučený za to, že hlásal evanjelium zajatcom a moslimom, ktorých obrátil na vieru. Preto mu boli ústa zavreté zámkom. Týmto spôsobom sa svätý Raymond stal patrónov kňazoch chrániacich spovedné tajomstvo.
V súčasnosti má rád mercedariancov po celom svete približne 1500 členov a od 14. storočia je len duchovným rádom. Na sviatok svätého Raymonda sa zvykne v kostoloch jemu zasvätených vystavovať železná tyč, ako pripomenutie si hriechov spôsobených falošnými svedectvami a jazykom.
V umení sa znázorňuje ako mních obkolesený zajatcami a únoscami. Patrón tehotných žien a kňazov trpiacich za dodržiavanie spovedného tajomstva.

Lost Password

Sign Up