Smetisko dejín

blogy

Predseda vlády odkázal včera všetkým ľuďom, ktorí spochybňujú SNP, že patria na smetisko. Neviem, čo znamená presne spochybňovať SNP. SNP je historická udalosť a teda historický fakt. Ak ho niekto spochybňuje, asi nepozná históriu a je negramotný. Oslavy SNP, rovnako ako oslavy Cyrila a Metoda, už dávno politici zneužívajú na lacnú propagandu, pričom pre slobodu a emancipáciu tohoto národa, či uchovanie jeho kresťanskej identity nič spraviť nevedia. Pseudonárodní politici, ktorí nechávajú rozkrádať túto krajinu a je to raz pod zámienkou vlastenectva, inokedy sociálnej politiky a inokedy pod zámienkou budovania občianskej spoločnosti.
Rozprávať na oslavách SNP o obetiach fašizmu a nehovoriť aj o obetiach komunizmu, ktorý veľmi rýchlo po SNP na Slovensku začal hrdelným spôsobom vládnuť, je skutočným napľutím do tváre aj veľa príslušníkom SNP. Veľa z nich si zažili, ako vyzerá spravodlivosť ľudovej demokracie v žalároch, gulagoch a v Jáchymove. Je to dôkaz, že na Slovensku niektorí asi nevnímajú obete totalitných režimov rovnako. Oslavy SNP sa už dávno stali priestorom pre bezobsažné prejavy politikov, ktorí ak by bola vojna, by určite v politike neboli. Vtedy by bolo treba totiž odvahu a skutočnú lásku k tomuto národu, o ktorej radi hovoria, ale nemajú ju.
Pre týchto politikov je to profesia. Je im jedno, či sú to oslavy SNP alebo sv. Cyrila a Metoda. Odvahu dnešných politikov je najlepšie vidieť, keď sú konfrontovaní s možnosťou pomôcť chrániť počatý život. Život ako život, vražda ako vražda, odvaha ako odvaha. Kým politici rozprávajú o odvahe a prejavujú falošný súcit, dokážu byť ľahostajní k vyvraždeniu vyše 400 000 počatých detí. Tie nekričia kým sa oni vozili vo vládnych autách. Toto je rovnaký historický fakt pán premiér ako to, že bolo SNP. Preto je na mieste otázka, kam patria pán premiér politici, čo toto spochybňujú? Ak najbližšie pôjdete s vencom prejaviť úctu obetiam, môžete tak urobiť na Dukle, v Banskej Bystrici a aj pred interupčnou klinikou v Bratislave.

Lost Password

Sign Up