1.9. Svätý Egídius, pustovník (640 – 720)

Život svätých

 

Svätý Egídius je jedným z najpopulárnejších svätých v Katolíckej cirkvi a Cirkev ho zaraďuje do zoznamu 14 svätých pomocníkov, pri ktorých modlitby za orodovanie v chorobách sú osobitne účinné. Územie Slovenska patrilo medzi tie, na ktorom si osobitne intenzívne ľudia uctievali svätosť Egídia.

Narodil sa v Aténach do kráľovskej rodiny a bol vychovávaný v kresťanstve. Po smrti rodičov sa utiahol do ústrania a začal viesť asketickým životom. Opustil Grécko a usadil sa na juhu Francúzska, na brehu rieky Gard pri meste Arles. Nakoniec sa rozhodol viesť pustovnícky život v údolí, ktoré sa dnes nazýva Saint-Gilles-du-Gard. Práve tu sa udialo neplánované stretnutie medzi svätým Egídiom a vizigotským kráľom Wambom. Ten, keď vystrelil šíp po jeleňovi, ktorý sa schovával v jaskyni, trafil ním svätca. Pri ich stretnutí urobil svätý Egídius na kráľa taký hlboký dojem, že na mieste jaskyne dal vystavať kláštor, ktorý svätý Egídius zaradil pod benediktínov. Na tomto mieste sú dnes uchované jeho telesné pozostatky a  kláštor je významným pútnickym miestom vo Francúzsku.

Za života svätého Egídia sa množili zázraky, zjavenia, uzdravenia, ktoré ľudia pripisovali jeho orodovaniu. V chronike Vita sancti Aegidi z 10 storočia je zaznamenaný zázrak, ktorý sa udial počas slávenia omše, kedy sa zjavili svätcovi anjeli a podali mu papier s hriechmi kráľa, ktoré nevyznal vo svätej spovedi. Táto udalosť sa nachádza zaznamenaná vo viacerých francúzskych a latinských dokumentoch z danej doby a je známa ako „skrytý hriech Karola Veľkého.“

Svätý Egídius je patrónom poľovníkov a žobrákov, ako aj pomocníkom pri dobrej spovedi. Znázorňuje sa so šípom na nohe alebo na hrudi.

Na Slovensku sú mu zasvätené kostoly v Bardejove – Bazilika svätého Egídia a Kostol svätého Egídia v Poprade.

V roku 1968 bola  oficialne Katolíckou cirkvou uznané spoločenstvo laikov pod názvom Komunita Sant´Egidio. Toho času združuje viac ako 50 000 členov a je prítomné v 70 krajinách, vrátane Slovenska. Komunita vykonáva dennú modlitbu, čítanie Svätého písma, ekumenizmus, charitu a dialóg s inými náboženstvami.

Lost Password

Sign Up