Tomáš Dominik

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpení

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú. Pestoval veľké umŕtvovania vo svojom živote, aby v sebe aj fyzicky pestov...

Právoslavie prechádza najhoršou schizmou od roku 1054. Rusi vinia Američanov

Ruská ortodoxná cirkev prerušila väzby s univerzálnou pravoslávnou cirkvou. Tento krok sa dá považovať za najhoršiu schizmu od roku 1054, kedy sa oddelili západná a východná cirkev. Predstavitelia ruskej pravoslávnej cirkvi vo svojom stanovisku, ktorý zverejnili po synode v Minsku, uviedli ako dôvod prerušenia väzieb s konštantinopolským patriarchátom, rozhodnutie uznať samostatnosť ukrajinskej pr...

Otec Marián Kuffa podstúpil operáciu

Otec Marián Kuffa podstúpil včera v popoludňajších hodinách operáciu chrbtice. Operácia trvala vyše hodiny a zákrok prebehol bez komplikácií. Stav otca Mariana je stabilizovaný. V nemocnici pobudne približne týždeň a bude pokračovať rehabilitáciou. Otec Marián ďakuje Bohu za kríž a duchovnú silu ho niesť. Zo srdca ďakuje všetkým ľuďom za modlitby a želania skorého uzdravenia.

40 rokov od zvolenia Jána Pavla II za pápeža – spomienky tých, čo boli pri tom

Deň po zvolení za pápeža sa dobrý kamarát spytal Karola Wojtyłu: “Aké je to byť pápežom?” Ján Pavoll II. s humorom odvetil: “Cítim sa, akoby som tu sedel už 20 rokov!” Keď sa 16. 10. 1978 prvýkrát objavil na balkóne chrámu Sv. Petra, katolíci z celého sveta mali pocit, že sa stretávajú s priateľom, ktorého už dlho poznajú. « Ak spravím chybu vo Vašom – v našom – jazyku, prosím opravte ma!» boli je...

Americký deficit vystrelil o 17%, je najvyšší od 2012

Deficit USA oproti minulému roku astronomicky vyletel na úroveň 779 mld. USD. Takúto vysokú úroveň naposledy vykazoval v čase hospodárskej krízy v roku 2012, v čase vrcholiacej recesie. Údaje zverejnilo ministerstvo financií v októbri, nakoľko rozpočtový rok v USA sa končí v 30. septembra. Nárast deficitu je v protiklade s rastom ekonomiky. Minister financií Munich zdôraznil, že nárast deficitu ni...

Rada KDH rozdelila stranu

Po sobotnajšej Rade zaznievajú z vnútra strany kritické hlasy ohľadom jej smerovania. Potom čo KDH neumožnilo Anne Záborskej, ako najpoprednejšej prolife poslankyni a zakladajúcej členke KDH, kandidovať do Európskeho parlamentu a zároveň vyslalo signál, že prezidentského kandidáta ide hľadať mimo stranu do „širšieho priestoru“, konzervatívni členovia hnutia protestujú. Richard Vašečka sa vyjadril,...

Hlavné postavy evanjelia

Vyjadrenie výkonného sekretár Konferencie biskupov Slovenska ku “kultúrnej kolonizácii” v EÚ.

Pred pár dňami sa v Rumunsku uskutočnilo referendum s požiadavkou definície manželstva. Bolo úspešné, ale neplatné, lebo neprišiel dostatok voličov. Podobne ako na Slovensku, aj tam sa proti nemu postavil mediálny liberálny mainstream. Navyše krátko predtým rumunský ústavný súd kontroverzne prehlásil, že homosexuálne páry majú mať rovnaké práva ako heterosexuálne. Tomu všetkému predchádzalo rozhod...

Katolícka cirkev na Slovensku kritizuje “ideologickú kolonizáciu” EÚ

Katolícka cirkev na Slovensku urobila jasný a citeľný posun v ochrane kultúrnej identity slovenského národa. Je očividné, že svojími stanoviskami v ostatnom období odmieta akceptovať, aby projekt Európskej únie bol zneužívaný inými politickými silami, na pretláčanie kultúrnej vojny voči národom, ktoré odmietajú sa podvoliť ideológii útočiacej na rodinu, život a manželstvo. Výkonný sekretár Konfere...

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca. Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou. Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva. Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú c...

Prosba za kňazov

Prosíme ťa, Veľkňaz – Kriste, daj nám nových, svätých kňazov: lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije; lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvätí. Amen

Modlitba za šťastnú hodinu smrti

Nebeský Otče, k Tebe volám z hlbín srdca: Nedopusť, aby zahynula duša, ktorú Tvoj Syn draho vykúpil a Duch Svätý často posväcoval. Božský Spasiteľ! V rozjímaní o Tvojom kríži a utrpení, o Tvojej bolestnej smrti, prosím, udeľ mi blaženú hodinu smrti, aby moja duša, Tebou draho vykúpená, počula slová: Ešte dnes budeš so mnou v raji. Duch Svätý, posväť moju dušu, aby v hodine rozlúčenia, odetá vo sva...

Lost Password

Sign Up