Modlitba za vyslobodenie duší z Očistca

Modlitby a svätí

Večný Otče,
obetujem Ti najdrahocennejšiu Krv
Tvojho Božského Syna Ježiša
v spojení so svätými omšami,
ktoré sa dnes slávia na celom svete,
za všetky duše v očistci,
za hriešnikov na všetkých miestach,
za hriešnikov v celej svetovej Cirkvi,
za hriešnikov v mojom vlastnom domove
a v mojej vlastnej rodine. Amen.

Modlitba sv. Gertrúdy

Lost Password

Sign Up