Antisemitizmus a antikatolicizmus riešme rovnako

blogy komentare NajnovsieBlogy

Zosnulý kardinál Lustiger, bývalý arcibiskup Paríža, bol židom, ktorému matka zomrela v koncentračnom tábore. Vyrastal v ortodoxnej židovskej rodine. Ako mladý chlapec raz prechádzal cez pútnické mesto Chartres a ako ortodoxný žid precitol zvedavosťou, ako vyzerá katolícky kostol a vstúpil dnu. Tento deň sa stal dňom jeho obrátenia.

Na inom mieste Francúzska jeho sestra zažila to isté a obaja sa stali katolíkmi. Ich otec sa s tým nevysporiadal celý život a to aj preto, lebo vinil kresťanov za koncentračné tábory. Kardinál Lustiger „evanjelizoval“ na dvoch frontoch. Kresťanov, ktorí nepoznali katechizmus a tvrdili, že Ježiš zomrel kvôli židom, vysvetľoval, že Ježiš zomrel kvôli hriechu, aby vykúpil ľudstvo, aj nežidov. Pred židmi hovoril, že nie kresťanstvo ale diabol využíva človeka na hriech a vraždenie. Diabol je otcom všetkého zla. Preto včerajšie argumenty poniektorých v NRSR, ktorí napadli Danka, že povedal túto teologickú a Cirkvou hlásanú pravdu o spasiteľskej obete Ježiša Krista, by mali upriamiť čas na štúdium katechizmu.

NRSR na návrh predsedu Andreja Danka prišla s návrhom definície antisemitizmu. Tento krok Danko odôvodnil aj tým, že to sľúbil predsedovi izraelského parlamentu počas návštevy štátu Izrael a tým, že Slovensko má voči židom dlh. Pri argumentácii sa Danko v NRSR oprel o citát pápeža Benedikta XVI: „Kto nenávidí žida, nie je kresťanom.“ Tento citát je pravdivý a zároveň vytrhnutý z kontextu. Pápež v ňom kladie totiž dôraz na slovíčko „nenávidí.“ Kresťan čo nenávidí, nie je kresťanom. Ak nenávidí žida, černocha, róma, koho koľvek, nie je kresťanom. Danko toto nedopovedal a vyslal signál, akoby nenávisť voči iným nebola rovnako vážna. Takto vysielaný signál nie je dobrý.

Ak to Danko myslí vážne, že chce eliminovať prejavy nenávisti v spoločnosti, nestačí začať a skončiť len pri definícii antisemitizmu. Treba ju rozšíriť o definíciu nenávisti voči komukoľvek. Na Slovensku sme za posledné roky aj svedkami rozmáhajúceho sa antikatolicizmus nielen v médiách, kedy sa mainstream predbieha, aký urážajúcejší slovník použije na ľudí hlásiacich sa k učeniu Cirkvi vo všetkých jej bodoch.

Je absurdné, aby štát a aj Danko privierali oči keď niekto posiela katolíkov do cirkusu, nazýva ich bláznami a fanatikmi. Zosmiešňuje ich v očiach spoločnosti. Tento trend smeruje k tomu, čo je na západe už celkom bežné a síce, že veriaci ľudia sú ako extrémisti eliminovaní v kariére a vo funkciách. Prípad Buttiglione v Európskom parlamente bol prvou lastovičkou, kam tento trend speje. Preto nezatvárajme si oči pred zlom namiereným proti všetkým a vtedy aj ten boj bude hodnoverný a účinný. Prijmime preto pri definícii antisemitizmu aj definíciu antikatolicizmu.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up