VaticanNews spropagoval rehoľnú sestru, ktorá pretláča potraty

dianie Dianie v Cirkvi

VaticanNews, ktorý sa na vlastnej stránke definuje ako “informačný system Svätej stolice,” propaguje prostredníctvom rozhovoru sestru Simone Campbell, ktorá je veľkým advokátom potratov. Sestra sa aktívne zasadzuje proti zrušeniu zákonov, ktoré potraty umožňujú a dokonca verejne vystúpila na konvente Demokratickej strany, ktorá chce presadiť potraty až do posledného dňa tehotenstva.

Sestra Campbell dlhodobo verejne prehlasuje, že je za to, aby potraty boli legálne za čo sa aktívne zasadzuje. V rozhovore pre VaticanNews sa vyjadruje k zvoleniu 100 žien do amerického kongresu, počas nedávnych volieb, pričom sa chváli, že jej prispením prišlo k nezvoleniu 8 kongresmanov, o ktorých je známe, že patria medzi zástancov agendy ochrany života.

Sestra Campbell je líderkou aktivity “Mníšky na autobuse”, ktorá organizuje podujatia po jednotlivých štátoch, na rôzne sociálne okruhy tém. Pri svojej aktivite sa opiera o podporu združenia LCWR, ktorú kardinál Muller, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, v roku 2012 označil za organizáciu, ktorá zastáva názory v rozpore s učením Cirkvi a aktívne propaguje učenie New Age.

Na článok vo VaticanNews upozornili pozorovatelia v súvislosti s rozhodnutím na Synode o mládeži, kedy v bode 146 finálneho dokumentu sa podporuje vznik “certifikácie katolíckych stránok.” Kritici hovoria, že “katolícka webstránka” neexistuje, existuje iba obsah, ktorý je alebo nie je katolícky a to do tej miery, pokiaľ je v súlade s učením Katolíckej cirkvi. Zoznam “katolíckych médií” by preto logicky mal byť upravovaný denne, po vydaní každého článku, vrátane toho, ktorý legitimizuje činnosť osôb v rozpore s pozíciou Cirkvi, čo je však prakticky a technicky nemožné.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up