“Katolícky” guvernér sa chvastá, že z New Yorku urobil hlavné mesto potratov

dianie Dianie v Cirkvi

Tlak na exkomunikáciu guvernéra New Yorku Andrew Cuoma rastie. Biskupi zo Spojených štátov sa pridávajú k petíciám veriacich, ktorí žiadajú newyorského kardinála Dolana, aby verejne prehlásil, že guvernér sa svojim konaním v otázke legalizácie zabíjania nenarodených detí dostal mimo Cirkev. Ten to verejne odmieta urobiť, pretože podľa neho by sa Cuomo týmto krokom mohol prezentovať ako obeť a byť u komunít, ktoré sú proti životu ešte populárnejší. Miesto toho vyzval ľudí, aby ho viac nevolili.

Kardinál Dolan v rozhovore pre stanicu FOX uviedol, že denne dostáva “tony listov, v ktorých veriaci žiadajú exkomunikáciu guvernéra.” Samotný guvernér Cuomo sa v rádiovom vysielaní stanice WAMC snažil odlíšiť svoju katolícku vieru od politickej funkcie a znížiť tak mieru kritiky: “Katolícka cirkev neverí v právo ženy rozhodnúť sa pre potrat. Rozumiem tomuto náboženskému pohľadu. Nie som tu však, aby som zastupoval náboženský pohľad. Som tu, aby som zastupoval všetkých ľudí a ich ústavné práva a obmedzenia. Nie som tu, aby som zastupoval náboženstvo,” uviedol Cuomo.

Guvernér minulý týždeň podpísal zákon umožňujúci bezdôvodné zabitie dieťaťa až do posledného dňa tehotenstva a zároveň nariadil veľkolepé oslavy. Osobitne republikánski politici poukázali na skutočnosť, že štát New York zrušil smrteľné injekcie pre vrahov, ale pre nevinné deti ich zaviedol.

Kardinál Dolan, ktorý sa po podpise zákona vyjadril, že “sú aj iné nástroje ako exkomunikácia,” vystúpil v najnovšom prejave na adresu guvernéra rezolútne a to aj pod tlakom verejnosti. Zákon nazval “odporný a príšerný” a osobitne poukázal nielen na to, že dieťa môže byť zavraždené aj počas pôrodu, ale že doktori už nebudú povinní snažiť sa zachrániť každé narodené dieťa. “Aby sa Vám toto hnusilo, na to nemusíte byť vôbec katolík,” uviedol kardinál Dolan.

Podľa Dolana politici ako Cuomo už ani nerozprávajú, že chcú potraty ponechať ako “zriedkavé, legálne a bezpečné, ale chcú, aby boli “časté, nebezpečné a vynútené.”

K výzvam veriacim sa pridávajú v čoraz väčšom počte aj biskupi z celej krajiny. Biskup Schanferberger uviedol, že aj keď je exkomunikácia posledná možnosť, je to de facto len potvrdením, že veriaci sa tak vzdialil od Cirkvi, že nie je jej súčasťou. “Ak sa guvernér bude vzďaľovať spoločenstvu s Cirkvou, môže to žiaľ vyústiť do tohto kroku,” uviedol biskup. Zároveň vyjadril nádej, že si guvernér uvedomí v akej situácii sa nachádza a do momentu návratu do spoločenstva Cirkvi ho upozornil, že nie je oprávnený na verejnosti prijímať Eucharistiu.

Kardinál Dolan osobitne napadol Cuomovu argumentáciu, v ktorej sa snažil svoje rozhodnutie obhájiť zneužívaním slov pápeža Františka. “Máme guvernéra, ktorý vytrháva slová pápeža Františka z kontextu, aby priniesol umelý rozkol medzi biskupov a pápeža. Máme guvernéra, ktorý si buduje popularitu na tom, že napáda učenie Cirkvi.”

Osobitnú kritiku kardinál vzniesol voči oslavám, ktoré Cuomo v New Yorku nariadil: “Strielal šampanské a osvietil Empire State Building? Užíva si to. Užíva si byť rebelom voči Katolíckej Cirkvi. Je to odporné. Chvastá sa, že spravil z New Yorku hlavné mesto potratov na svete,” uviedol kardinál Dolan.

Lost Password

Sign Up