Americkí vedci potvrdzujú Bibliu – ľudia pochádzajú z jedného páru

Zo zahraničia

Vedci americkej univerzity Rockefeller Univerzity v New Yorku a švajčiarskej univerzity v Bazileji zverejnili štúdiu, ktorá dokazuje, že všetci teraz žijúci ľudia sú potomkovia jedného páru, ktorý žil nie neskôr ako pred 200 000 rokmi. V rámci štúdie prišlo k porovnaniu 5 miliónov genetických kódov zo zvierat a ľudí.

Pri 90% zvieratách sa taktiež ustanovilo, že ich pôvod je z jedného páru predkov. Pri zvieratách sa časový počiatok ich vzniku posúva o približne 50 000 rokov skôr, ako pri ľuďoch. Potvrdzuje to postupnosť stvorenia človeka, kedy človek ako koruna tvorstva vznikol až po vzniku zvieracej ríše.

David Thaler z Bazilejskej univerzity sa k výsledkom vyjadril, že boli pre neho prekvapením, ktoré nechcel prijať: „Tento záver bol pre mňa veľkým prekvapením a bojoval som proti nemu tak silno, ako som vedel.“ Štúdiu podľa vedcov bolo možné uskutočniť, nakoľko v súčasnosti je čoraz viac informácií k dispozícii pokiaľ ide o údaje DNA ľudí a zvierat, ako v minulosti.

Podľa zistení štúdie, živočíšna ríša zaznamenala v minulosti udalosť, ktorá spôsobila takmer vyhynutie života na planéte, čo sa spája s predpokladaným pádom meteoritu, následkom čoho prišlo k vyhynutiu dinosaurov. Viaceré osobnosti z náboženského prostredia správu privítali ako dôkaz stvoriteľského momentu vo vzniku života. Nemecký teológ Johannes Hartl úsmevne skonštatoval: “Toto som už niekde čítal.”

Dr. Nathaniel Jeanson z Harvardskej univerzity už v minulosti prišiel s teóriou “genetických prarodičov Adama a Evy”, ale podľa jeho výpočtov, človek nie je starší ako 60 000 rokov.

Lost Password

Sign Up