Kardinál Burke: 12. decembra konajme pokánie za modloslužobníctvo, cez ktoré vstúpili diabolské sily do baziliky sv. Petra.

dianie Zo zahraničia

Kardinál Burke sa pridal k celosvetovej výzve, ktorej pôvod je vo Francúzsku, aby sa 12. decembra celá Cirkev obrátila k pokániu a modlitbe za odčinenie hriechu modloslužobníctva, ktorého sa mali cirkevní predstavitelia dopustiť počas nedávnej Synody o Amazónii. Až neskôr hovorca Vatikánu priznal, že nejde o Pannu Máriu.

Kardinál uviedol, že týmto aktom “vošli diabolské sily do baziliky Sv. Petra a Cirkev musí prosiť Boha o odpustenie, aby tieto sily boli vyhnané. “Niečo veľmi zlé sa udialo počas Synody o Amazónii. Falošný bôžik bol daný do stredu baziliky, ktorý je symbolom diabolských síl,” uviedol kardinál Burke v rozhovore pre francúzsku televíziu TV Liberté.

“Preto je nevyhnutné, aby sme konali pokánie a modlili sa, aby diabolské sily, ktoré cez toto modloslužobníctvo vstúpili do baziliky boli vyhnané Božou milosťou a Ježišom Kristom, ktorý chce, aby bazilika sv. Petra bola očistená.”

Panna Mária vo Fatima zjavila svetu 5 urážok, ktoré sa jej dostávajú a o ktorých odčinenie Cirkev má prosiť počas fatimských sobôt:

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu.

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku ľudského pokolenia.

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke.

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny

Lost Password

Sign Up