Tomáš Dominik

Kardinál Sarah: „Chorý Ján Pavol II prijímal Eucharistiu na kolenách, začnime aj my!“

„Svätý Ján Pavol II dokázal svoje zlomené telo prinútiť kľaknúť si, keď prijímal Krista v Eucharistii,“ povedal prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Sarah s dôrazom, aby začal tak konať každý veriaci. Ľudia považujú za samozrejmé, že si pokľaknú pri stretnutí sa napríklad s anglickou kráľovnou, ale už za samozrejme nepovažujú, aby kľačali, keď prijímajú Krista prítomné...

Postojme nad kritikou Postoja

„Aký zmysel má kritika biskupov na adresu dezinformačných webov, keď vzápätí sa na jednom z nich objaví rozhovor s hovorcom KBS?“ Takto začína svoj komentár Imrich Gazda z denníka Postoj pod názvom “Kto nám kriví realitu.” Tento komentár má dve dimenzie. Prvá, tá vážnejšia, že pán Gazda si myslí, že kňaz Katolíckej cirkvi by nemal s niekým komunikovať, pretože nie je dosť dobrý. Naposl...

Prezident Filipín vyhlásil vojnu Cirkvi – Boha nazval “hlupákom” a katolíkov vyzval vzdať sa viery

Prezident Filipín Rodrigo Duterte zosilnil útoky na adresu katolíckej cirkvi a jej predstaviteľov a vyzval Filipíncov, aby prestali navštevovať kostoly v krajine. Prezident vo svojom prejave nazval Boha ”hlupákom” a ľuďom odporučil, aby si postavili svoje vlastné kaplnky, v ktorých sa majú modliť namiesto účasti na bohoslužbách. “Nemusíte chodiť do kostolov a platiť týchto idiotov,” povedal Dutert...

Kardinál Müller o Benediktovi XVI: Nie je obyčajný, je na úrovni velikánov, akými boli Cirkevní otcovia

Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Müller, sa pri príležitosti 10 výročia vzniku Pápežského inštitútu Benedikta XVI v Regensburgu vyjadril o emeritnom pápežovi ako o teológovi „osobitnej triedy,” ktorý bol pre Cirkev rovnakým prínosom ako velikáni, ktorých nazývame Cirkevnými otcami. Kardinál Müller, ako bývalý biskup Regensburgu, založil  Pápežský inštitút a neskôr bol vyme...

V Košiciach odštartovali oficiálne Rok svätých košických mučeníkov

V sobotu 1. decembra sa veriaci Košickej arcidiecézy stretli v košickej katedrále pri oslave svojho diecézneho patróna svätého Ondreja. Táto slávnosť zároveň odštartovala prípravný rok na 400. výročie Troch svätých košických mučeníkov. Sú nimi traja kňazi: Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin, ktorí 7. septembra 1619 počas povstania Gabriela Betlena zomreli v Košiciach mučeníckou smrťo...

Pápež na sviatok apoštola Ondreja prejavil túžbu po zjednotení s pravoslávnou Cirkvou

Na sviatok sv. Ondreja apoštola, pápež František povedal Ekumenickému patriarchovi Konštantinopolu Bartolomejovi, že aj keď Duch Svätý podnietil “bratský dialog” medzi pravoslávnou a katolíckou cirkvou, oboje apoštolské Cirkvi by mali pracovať na úplnom zjednotení jednej s druhou. “Stáročie vzájomného nedorozumenia, rozdielov a odmlky zanechal stopy na vzťahu Cirkví, ale Duch Svätý, Duch jednoty, ...

Biskupi Slovenska pripravili na začiatok Adventu pastiersky list

Drahí bratia a sestry! Pred niekoľkými chvíľami sme na adventnom venci zapálili prvú sviecu. Pri jeho požehnaní sme prosili, aby tak ako na ňom bude pribúdať svetlo, rástla aj naša láska k Pánu Ježišovi. Advent je očakávaním Kristovho príchodu. Tešíme sa na Narodenie Pána a zároveň sa pripravujeme na jeho druhý príchod na konci čias. V evanjeliu sme počuli ako Pán Ježiš predpokladá obavy svojich u...

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nepochopený a zanedbávaný Ruženec

Potom, čo som raz kázal pred neveriacimi, pristavil som sa pri modlitbe ruženca. Prišla za mnou vtedy jedna žena a povedala mi: „Teraz som si istá, že nikdy sa nestanem katolíčkou. Ani v každodennom živote neverím ľuďom, čo obmieľajú to isté dokola. Náboženstvo, čo akceptuje ruženec je pre mňa podobné.“ Vedľa nej stál mladý muž a tak som sa jej spýtal: „Kto je tento muž?“ „Môj snúbenec,“ odpovedal...

30.11. Apoštol Ondrej, od Krista cez Rusko až po Škótsko

Podľa tradície sa Andrej narodil šesť rokov pred Kristom v dedine Betsaida a bol bratom Šimona Petra. Obaja boli povolaní rybári a Ježiš ich povolal, aby sa stali “rybármi ľudí.” Po Ježišovom nanebovstúpení sa vydal na apoštolskú cestu. Ondrej je považovaný za apoštola bližšieho Ježišovi. Je svätým patrónom Ruska, Ukrajiny, Rumunska, nakoľko založil byzantské biskupstvo (Konštantinopol). Apoštol A...

Antisemitizmus a antikatolicizmus riešme rovnako

Zosnulý kardinál Lustiger, bývalý arcibiskup Paríža, bol židom, ktorému matka zomrela v koncentračnom tábore. Vyrastal v ortodoxnej židovskej rodine. Ako mladý chlapec raz prechádzal cez pútnické mesto Chartres a ako ortodoxný žid precitol zvedavosťou, ako vyzerá katolícky kostol a vstúpil dnu. Tento deň sa stal dňom jeho obrátenia. Na inom mieste Francúzska jeho sestra zažila to isté a obaja sa s...

Americkí vedci potvrdzujú Bibliu – ľudia pochádzajú z jedného páru

Vedci americkej univerzity Rockefeller Univerzity v New Yorku a švajčiarskej univerzity v Bazileji zverejnili štúdiu, ktorá dokazuje, že všetci teraz žijúci ľudia sú potomkovia jedného páru, ktorý žil nie neskôr ako pred 200 000 rokmi. V rámci štúdie prišlo k porovnaniu 5 miliónov genetických kódov zo zvierat a ľudí. Pri 90% zvieratách sa taktiež ustanovilo, že ich pôvod je z jedného páru predkov....

Exorcista a duchovný sv. Matky Terezy varuje rodičov pred diabolským oblečením od Celine Dion

Duchovný sv. Matky Terezy z Kalkaty, Msgr. John Esseff vydal pre rodičov varovanie, aby sa stránili novej modnej značky uvedenej na trh speváčkou Celine Dion. Pod názvom Celinenununu predstavila Celine Dion kolekciu oblečenia pre deti, ktoré ma popierať ich pohlavie. “Je to démonické. Neviem koľko je dnes už na svete pohlaví, ale Boh stvoril iba dve. Diabol útočí na deti, aby ich zmiatol v ich poh...

Lost Password

Sign Up