Otec štyroch synov, ktorí sa stali kňazmi, dnes sám ako kňaz slávi 100 ročné jubileum

Zaujímavosti

Don Probo Vaccarini sa stal kňazom po smrti svojej manželky keď mal 69 rokov a sedem dni. Všetci štyria jeho synovia sa taktiež stali kňazmi.

Don Probo Vaccarini je katolícky kňaz a otec siedmych detí. V talianskom Rimini dnes slávi spolu so štyrmi synmi, ktorí sa stali kňazmi, ďakovnú svätú omšu a to pri príležitosti jeho 100 ročného životného jubilea.

Po smrti svojej manželky sa otec rodiny dal na štúdium teológie a ako 69 ročný prijal novokňazské svätenie. Dnes pôsobí ako kňaz v malej dedinke. Ďakovnú svätú omšu bude sláviť spolu s biskupom Francescom Lambiasim v katedrále v Rimini

Don Probo je veľkým ctiteľom svätého Pátra Pia. Po smrti svojej manželky sa práve k tomuto svätcovi utiekal a prosil ho o orodovanie, aby mu ukázal novú dráhu v živote. V roku 1988 prišlo k jeho vysväteniu práve v diecéze Rimini.

Lost Password

Sign Up