Najväčší pápeži

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej do rybárskej dediny Kafarnaum na brehu Tib...

Pius XI. – pápež čo sa vzoprel Hitlerovi

(* 31. máj 1857, Desio  – †10. február 1939, Apoštolský palác, Vatikán)Pi           Prečo padla voľba v konkláve 6. februára 1922, teda na sviatok Hromníc, práve na kardinála Achille Rattiho, ktorý bol zvolený po Benediktovi XV. ako 259. rímsky biskup na Stolec svätého Petra?  Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa nám  znova potvrdí odve...

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta ...

Ján Pavol II. – obhajca ľudskej dôstojnosti a svedok nádeje

(* 18. máj 1920, Wadowice pri Krakove – † 2. apríl 2005, Vatikán)Obhajca ľudskej dôstojnosti a svedok nádeje.             „Habemus papam“  ̶  nieslo sa Námestím svätého Petra v Ríme 16. októbra 1978, keď kardinál protodiakon Pericle Felici oznámil z centrálneho balkóna Bazil...

Pápež Lev XIII. – Tradicionalista so zmyslom pre modernosť.

(* 2. august 1810, Carpineto Romano – † 20. júl 1903, Rím) Presvedčený tradicionalista so zmyslom pre modernosť.             V novodobých dejinách pápežstva zaujíma osobitné miesto dátum 18. február 1878. V tento deň sa konalo prvé zasadnutie kardinálskeho kolégia od prevzatia moci nad Rímom talianskymi nacionalistami v septembr...

Najväčší pápeži v dejinách: Inocent III, bojovník proti herézam

            Tridsaťsedem rokov a už pápež! Nie je to príliš nízky vek na zastávanie takéhoto úradu?  V onen pamätný deň 8. januára 1198  takto rozpačito komentovali výsledok voľby kardináli, ktorí sa zišli v Ríme, aby vybrali nástupcu zomrelého pápeža Celestína III. , rímskeho biskupa  v rokoch 1191 ̶ 1198.  ...

Benedikt XVI.: “Som starý muž na konci života.”

Emeritný pápež Benedikt XVI. udelil vo svojom 92 roku života rozhovor pre bavorskú rozhlasovú a televíznu stanicu Bayerischer Rundfunk. Emeritný pápež v rozhovore vyslovil svoju blízkosť k rodnému Bavorsku, na ktoré veľmi často myslí: “V srdci som neustále spojený s Bavorskom a každý večer odovzdávam Bavorsko nášmu Pánovi.” uviedol pápež. Pápež pred siedmimi rokmi abdikoval a utiahol s...

Pius XI v encyklike: tvrdiť, že všetky náboženstvá sú si rovnaké je bludom a zriekaním sa Bohom zjaveného náboženstva

Ctihodní bratia, pozdrav a apoštolské požehnanie. Ľudské srdcia neboli snáď ešte nikdy tak ako dnes naplnené živou túžbou posilniť a rozšíriť k spoločnému dobru ľudskej spoločnosti bratské zväzky, ktorými sme navzájom spojení v dôsledku spoločného pôvodu a tej istej prirodzenosti. Národy totiž ešte nepožívajú naplno dary mieru. Naopak, tu a tam vyvolávajú staré a nové protiklady občianskej vojny a...

Pius VII – pápež čo sa nebál exkomunikovať najmocnejšieho muža sveta

Píše sa 14. marec roku 1800.  Katolícka cirkev  prežíva jedno z najťažších období svojej histórie. V  tento deň si konečne zvolí po sto štyroch dňoch od zvolania konkláve 251. nástupcu svätého Petra. Bolo to v období, keď bola kontinuita pápežskej moci vážne ohrozená  politickými konfliktami medzi Francúzskom  a Svätou stolicou. Pápež Pius VI. zomrel za krutých p...

Pavol III – sukničkár, čo obrodil katolícku cirkev

(* 29. február 1468, Canino – † 10. november 1549, Rím) Pontifikát, ktorý priniesol obrodu katolíckej cirkvi. Alessando Farnese sa stal pápežom Pavlom III. 13. októbra 1534 ako šesťdesiatsedem ročný. Aj on bol vlastne neskorým dieťaťom pohnutej doby s jej politickými a morálnymi  zmätkami a mocenských zápasov, v ktorých sa zmietalo pápežstvo a ktoré so sebou prinášala reformácia. V ...

Borgiovci, Mediciovci a kríza pápežstva v stredoveku

Obdobie chaosu pred pontifikátom Pavla III., ktorý priniesol obrodu katolíckej cirkvi.             Píše sa október roku 1534. Cirkev sa už dve storočia zmieta v hlbokej vnútornej kríze, ktorá ohrozuje jej existenciu ako najvyššej duchovnej autority. Je vystavená tvrdým skúškam, ktorých deštruktívny vplyv predstavoval hrozbu jej úplného zá...

Komunizmus a liberalizmus očami Pia XI

K príležitosti osláv 200. narodenín Karla Marxa v roku 2018 odhalilo nemecké mesto Trier sochu v jeho nadživotnej veľkosti. Bola mu darovaná komunistickou Čínou a o samotnom Marxovi hovoril pochvalne predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý pri otvorení výstavy o Marxovi varoval pred tým, aby sa zodpovednosť za zločiny komunizmu pripisovala tomuto filozofovi.  Na tomto príklade v...

Najväčší pápeži v dejinách: SVÄTÝ GEGOR I. VEĽKÝ

Mních, ktorý položil základy kresťanskej Európy. (asi 540, Rím – † 12. marec 604, Rím)  Ako jeden z najvýznamnejších pontifikov a zakladateľ stredovekého pápežstva bol tiež poctený titulom «Veľký».  Už v ranom stredoveku kolovali o ňom mnohé legendy spájané s epizódami z jeho života. Vo výtvarnom umení bol stáročia vyobrazovaný ako dôstojný a majestátny muž s&nbs...

Lost Password

Sign Up