Dianie v Cirkvi

Štátny sekretár Vatikánu na adresu Asia Bibi: “Je to vnútorná záležitosť Pakistanu.”

Neoficiálny premiér Vatikánu, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vo svojom stanovisku na adresu prenasledovanej katolíčky Asia Bibi, matky 5 detí, pôvodne v Pakistane odsúdenej na trest smrti, uviedol, že nevyvíja aktivitu ohľadom poskytnutia jej azylu vo Vatikáne. “Je to vnútorná záležitosť Pakistánu, dúfame, že to môže byť vyriešené najlepším spôsobom. Neviem ako sa to skončí, bolo tam veľa...

Dom Panny Márie v Lorete preniesli z Palestíny anjeli?

Čo majú Galileo, Mozart, Descarte, Cervantes a svätá Terézia z Lisieux spoločné? Všetci cestovali stovky kilometrov, aby vstúpili do domu Panny Márie, ktorý sa nachádza v bazilike v malom talianskom mestečku Loreto. Katolícki pútnici od 14. storočia prúdia ako pútnici do domu, o ktorom sa traduje, že sa v ňom narodila, bola vychovávaná a v ktorom bola sv. Anjelom Gabrielom pozdravená Panna Mária. ...

Archeológovia potvrdili, že Sodoma a Gomora boli zničené ohňom

Archeológovia zverejnili výsledky trojročnej práce, ktoré získali pri skúmaní severovýchodnej lokality Mŕtveho mora, presnejšie časti zvanej El –  Hammam, ktorú stanovili ako miesto existencie miest Sodoma a Gomora. Podľa výsledkov, táto časť dokazuje, že lokalita v rádiuse 25 km bola náhle zničená meteoritom dosahujúcim 12 000 stupňovú teplotu, ktorý sa v roku 1700 pred Kristom rozštie...

Africký kardinál odkazuje západu: “Radšej zomrieme hladom”

Kardinál Pengo vyzval poslancov parlamentu v Tanzánii, aby odmietli prijať pomoc západných krajín, ktoré podmieňujú jej poskytnutie tým, že akceptujú LGBT politiku západu. Arcibiskup Zvolenský nedávno odmietol politiku vydierania, ktorú Európska únia v nových direktívach chce presadiť. Krajiny tretieho sveta si podľa tohto prístupu majú vybrať, či akceptujú zmenu svojích politík v danej oblasti al...

Miesto kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša bude po 50 rokoch opäť sprístupnené

Miesto na brehu rieky Jordána, kde sa traduje, že bol Ježiš pokrstený, by mohlo byť sprístupnené v priebehu najbližšieho roka. Na danom mieste prebieha program odstraňovania mín, ktorých sú na danom mieste tisícky.   V stanovisku uverejnenom izraelskou vládou a pracovníkov zaangažovaných v odmíňovaní, zaangažované strany uviedli, že proces napreduje úspešne. Miesto sa nachádza 10 km vých...

Kardinál Burke: Navodzuje sa dojem, akoby vznikala nová Cirkev bez primátu pápeža

Kardinál Raymond Burke sa so znepokojením vyjadril na adresu čoraz používanejšieho termínu “synodalita”, ktorý bol vložený do finálneho dokumentu zo Synody o mládeži. Ide podľa neho o “ slogan, ktorý má navodiť vznik akoby novej, viac demokratickej Cirkvi, v ktorej je autorita pápeža zrelativizovaná, minimalizovaná, ak nie priamo zničená.“ “Celé je to zmätočné a povedal by som, že aj ne...

Pápež odhalil krásne jasličky, ktoré už nevzbudzujú pohoršenie veriacich

Na Námestí sv. Petra bol v piatok zažnutý vianočný strom a odhalené jedinečné veľkolepé dielo – jasličiek z piesku. Tohtoročný strom pochádza z Talianska, z lokality Consiglio. Tvorba jasličiek z piesku je známou udalosťou v prímorskom mestečku Jesolo na severe Talianska a tento rok ich prevedenie oproti minulému, nevzbudilo nevôľu. Symbolika vianočnej tradície nám “môže pomôcť kontemplovať ...

Kňaz bol počas spovedania poliaty kyselinou

Počas spovedania bol kyselinou poliaty 59 ročný kňaz, otec Guevara, ktorý následne utrpel popáleniny oka a ramien v nikaragujskej katedrále v meste Managua. Skutok uskutočnila 24 ročná žena, ktorá bola zatknutá. Podľa stanoviska nikaragujskej novinárky Sofii Alarconovej, útok má známky feministickej organizácie z prostredia prezidenta Nigérie Ortega. Kňaz trpí cukrovkou a vysokým krvným tlakom, čo...

Kardinál Sarah: „Chorý Ján Pavol II prijímal Eucharistiu na kolenách, začnime aj my!“

„Svätý Ján Pavol II dokázal svoje zlomené telo prinútiť kľaknúť si, keď prijímal Krista v Eucharistii,“ povedal prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Sarah s dôrazom, aby začal tak konať každý veriaci. Ľudia považujú za samozrejmé, že si pokľaknú pri stretnutí sa napríklad s anglickou kráľovnou, ale už za samozrejme nepovažujú, aby kľačali, keď prijímajú Krista prítomné...

Kardinál Müller o Benediktovi XVI: Nie je obyčajný, je na úrovni velikánov, akými boli Cirkevní otcovia

Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Müller, sa pri príležitosti 10 výročia vzniku Pápežského inštitútu Benedikta XVI v Regensburgu vyjadril o emeritnom pápežovi ako o teológovi „osobitnej triedy,” ktorý bol pre Cirkev rovnakým prínosom ako velikáni, ktorých nazývame Cirkevnými otcami. Kardinál Müller, ako bývalý biskup Regensburgu, založil  Pápežský inštitút a neskôr bol vyme...

Pápež vyzval ľudí, aby počas adventu mysleli aké bude ich stretnutie s Bohom po smrti

“Čas adventu má tri dimenzie: minulosť, budúcnosť a súčasnosť a je to čas očistenia Ducha, aby viera mohla rásť,” povedal v pondeľnajšej kázni pri príležitosti sviatku sv. Xaviera, patróna misií, pápež František. Východiskom pre kázeň bolo čítanie z evanjelia podľa Matúša o stotníkovi, ktorého sluha ležal ochrnutý a strašne trpel, teda stratil životaschopnosť. Podľa pápeža si človek aj...

V Košiciach odštartovali oficiálne Rok svätých košických mučeníkov

V sobotu 1. decembra sa veriaci Košickej arcidiecézy stretli v košickej katedrále pri oslave svojho diecézneho patróna svätého Ondreja. Táto slávnosť zároveň odštartovala prípravný rok na 400. výročie Troch svätých košických mučeníkov. Sú nimi traja kňazi: Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin, ktorí 7. septembra 1619 počas povstania Gabriela Betlena zomreli v Košiciach mučeníckou smrťo...

Lost Password

Sign Up