Pápež vyzval na oslobodenie Panny Márie z rúk mafie

Cirkev a svet dianie Dianie v Cirkvi

Svätý otec František v liste adresovanom Stefanovi Cecchinovi, predsedovi Pápežskej marianskej akadémie ustanovil úlohu, aby vytvoril oddelenie pre boj proti zneužívaniu Panny Márie ako duchovného symbolu kriminálnymi a mafiánskymi organizáciami v Taliansku a po celom svete.

Mafia sa podľa pápeža asociuje s Pannou Máriou nie ako s Matkou Boha na zemi, ktorá podriadila svoj život vykupiteľskému dieľu Ježiša, ale považujú Pannu Máriu za symbol ženy, ktorá bola bezhranične podriadená akoby bola otrokyňa a akceptovala pasívne násilie.

Mafia podľa pápeža vystavuje svetu pokrivený obraz Panny Márie, zosobňuje ju s falošnou teologickou náukou. Panna Mária je dokonca vystavovaná častokrát na domoch mafiánskych krstných otcov. Pápež kladie dôraz na to, aby Panna Mária bola vystavovaná k pravej zbožnosti a úcte ľuďmi, ktorí jej príkladom a na jej orodovanie chcú nájsť Boha a nie, aby bola symbolom zločineckých skupín, ktoré svoje fungovanie majú postavené na popieraní existencie evanjelia a Kristovej zvesti.

Pápež ostro vystúpil proti mafii aj na kázni 21. marca 2014, kedy príslušníkom kriminálnych organizácii odkázal: “Obrátte sa kým máte čas, inak skončíte navždy v pekle. Ak nezídete z tejto cesty, toto Vás všetkých čaká.”

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up