V refererende Rumuni rozhodnú o jednoznačnejšej definícii manželstva

Zo zahraničia

V Rumunsku sa 7. októbra uskutoční celonárodné referendum o zadefinovaní manželstva ako zväzku muža a ženy. V rumunskej ústave je v súčasnosti rodina definovaná ako „zväzok na základe slobodného súhlasu manželov “, čo podľa odborníkov necháva priestor pre uzatváranie aj homosexuálnych manželstiev v krajine. Zákon to zatiaľ neumožňuje.

Väčšina politických strán súhlasí, že terajšia ústavná interpretácia rodiny je v ústave definovaná vágne a sú za jej upresnenie.
Rumunská koalícia za rodinu vyzbierala na uskutočnenie referenda vyše tri milióny podpisov a rumunský ústavný súd umožnil jeho konanie minulý týždeň. Rumunsko má 19 miliónov občanov s dominantným pravoslávnym náboženstvom.

Referendum bude platné, ak sa na ňom zúčastní viac ako tretina oprávnených voličov. V Európskej únii v súčasnosti 21 krajín podporuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Rezolúcia Európskeho parlament z roku 2003, vyzvala všetky členské štáty, aby prijali legislatívne zmeny, ktoré umožnia homosexuálne manželstvá v každej členskej krajine.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up