Katolícky študent zažaloval CNN o 250 miliónov dolárov a vyhral

dianie Zaujímavosti Zo zahraničia

Katolícky študent Nick Sandmann, o ktorom CNN falošne informovala, že mal rasistické prejavy počas minuloročného pochodu za život voči domorodému Američanovi, podal žalobu na ochranu mena vo výške 250 miliónov dolárov. Americká televízna stanica informovala, že s katolíckym študentom sa mimosúdne dohodla o stiahnutí žaloby, pričom výšku mimosúdneho finančného vyrovnania nezverejnila.

Podľa pozorovateľov by televízia súd prehrala a chcela sa takto vyhnúť verejnému pojednávaniu. Nich Sandmann podal žaloby aj na ostatné televízie a jednotlivcov, ktorí rozšírili nepravdy o ňom po internete spájajúce ho s rasizmom. Tieto ostatné žaloby sú vo výške presahujúce 500 miliónov dolárov. Medzi najznámejšie noviny, ktoré žaluje patrí The Wahington Post.

Nick Sandmann sa na základe spravodajstva CNN stal terčom antikatolíckych urážok na jeho adresu. V pôvodnej verzie spravodajstva sa mal Nick Sandmann dostať do sporu v rámci pochodu za život s jeho odporcom, na ktorého mal použiť rasistickú rétoriku.

Nakoľko existovali aj iné nahrávky z miesta, Nick Sandmann dokázal svoju nevinu a vymyslenosť prípadu. Pôvodne známe osobnosti Ameriky poukazovali na Sandmanna ako na vzor nenávistného bigotného katolíka a viacerí požadovali jeho vylúčenie z katolíckej školy.

Nick Sandmann na margo žalôb uviedol, že bude žiadať postih pre všetkých, ktorí mu v miliónoch domácností poškodili dobré meno.

Na Slovensku liberálne média pravidelne nazývajú druhých pojmami ako fašista, extrémista a najčastejšie tieto invektívy používajú na adresu farára Kuffu. Alojz Hlina sa už preslávil používaním pojmov uchyláci, uchylák. Bývala zamestnankyňa prezidentskej kancelárie nedávno nazývala účastníkov pochodu za život pedofilmi a uchylákmi. Miroslav Vetrík a Marián Tkáč, KDŽP – Aliancia za Slovensko, podali v tejto súvislosti trestné oznámenie, ktoré polícia odmietla.

Lost Password

Sign Up