Liberálna vláda v Kanade chce umožniť zabiť choré dieťa aj bez súhlasu rodiča

Zo zahraničia

Dva roky potom, čo liberálna vláda v Kanade umožnila asistovanú eutanáziu, v súčasnosti hľadá cestu pre rozšírenie týchto tzv “služieb” aj o prípady osôb s duševnou poruchou a chce zaviesť právo na smrť aj pre deti a to bez získania súhlasu rodiča. K tomuto zámeru požiadalo Radu kanadskej akademickej obce o stanovisko, aby vedela zapracovať pripomienky do legislatívneho návrhu. Požiadavku ministerstvo zdravotníctva adresovalo v roku 2016 a Rada vydala stanovisko, že finalizuje svoju pozíciu a písomne vydá stanovisko najneskôr v decembri 2018.

Eutanázia sa definuje ako „zdravotnícka pomoc pri umieraní“ a právo na zabitie má byť zadefinované ako základné právo človeka. Podľa tejto definície pacient nemá povinnosť žiť, ale má právo byť zabitý.

Toto právo by nemalo byť závislé od súhlasu rodiča, ale malo by byť vnímané lekárske tajomstvo medzi lekárom a dieťaťom. Dieťa musí dostať popri vysvetlení svojho zdravotného stavu aj ponuku „byť zabitý,“ ako ekvivalent zdravotníckej liečby.

Pediatri sa prikláňajú k tejto zmene a navrhujú v prestížnom Journal of Medical Ethics, aby eutanázia detí bola považovaná za rovnocennú medicínsku procedúru ako liečba, čím by sa dosiahlo, že bude začlenená pod lekárske tajomstvo.

Ak sa liberálom podarí zadefinovať právo na smrť ako ekvivalent liečby, potom sa bude na eutanáziu vzťahovať rovnaké medicínske tajomstvo, ako na procedúru liečby, čo v praxi bude znamenať, že rodičia nebudú mať prístup k informáciám o tejto „forme liečby“ ani nebudú mať právo vyjadrovať súhlas s ňou. Ak sa doktor na pohovore s dieťaťom rozhodne, že zo všetkých „medicínskych možností“ je eutanázia pre dieťa najvhodnejšia, bude môcť byť vykonaná mimo vedomia rodičov.

Odporcovia poukazujú na absurditu, že deti, ktoré si nemôžu kúpiť v obchode cigarety a alkohol, zrazu v otázky života a smrti majú byť považovaní za dostatočne uvedomelých, aby sa vedeli rozhodnúť.

Michal Pátrovič

Lost Password

Sign Up