Predseda synody o zneužívaní mladistvých vyšetrovaný

Zo zahraničia

Ďalší škandál obludných rozmerov sa valí na Vatikán. Kardinál Cupich, ktorého pápež poveril predsedaním Synode o zneužívaní mladistvých má byť najnovšie samotný v centre vyšetrovania amerických vyšetrovacích orgánov.

Samotná voľba kardinála Cupicha na čelo Synody vyvolala v Cirkvi vlnu nevôle, nakoľko Cupich samotný je považovaný medzi najliberálnejších predstaviteľov Cirkvi a nevylúčil, že jeho povýšenie za kardinála je vďaka príhovoru kardinála McCaricka. “Nepadol som len tak z neba,” odpovedal na otázku, či za jeho hviezdnou kariérou stojí samotný McCarick. Cupich sa najskôr snažil po odhalení škandálu, že McCarick patril medzi homosexuálnych predátorov, pre americkú televíziu pohŕdavo bagatelizovať nové zistenia: „pápež má dôležitejšie veci na starosti ako toto. Treba riešiť environmentálne záležitosti a migráciu.“ Americká verejnosť spustila následne podpisovú akciu za jeho odvolanie. Najnovšie sa kardinál Cupich dostal do pozornosti, keď sa kriticky vyjadril na adresu verejného dekrétu, ktorým biskup v štáte Illinois exkomunikoval katolíckych politikov obhajujúcich potraty.

Najnovšie je však samotný kardinál Cupich podozrivý, že systémovo zatajoval kriminálne delikty v arcidiecéze, ktorej predsedá. Novinárom sa dostali do rúk dokumenty, ktoré dosvedčujú, že kardinál mal zatajiť, že v arcidiecéze Chicago dochádzalo v minulosti nielen k sexuálnemu zneužívaniu, ale malo prísť aj k satanistickému rituálu zneucťujúceho svätú Eucharistiu a tento akt mal vykonať ešte ako kňaz, neskorší kardinál Bernardin, ktorý zomrel v roku 1996. Je to práve kardinál Bernardin, ktorý bol známy snahami o liberalizáciu katolíckej Cirkvi a stal sa silným protežantom progresivizmu v americkej Cirkvi a jej reforiem, navyše sa spája so sériou homosexuálnych deliktov. Dokumenty, ktoré získali novinári obsahujú kópie emailov, listov a korešpondencie adresovanej aj priamo do Vatikánu, kde svedkovia popisujú delikty a obsahujú aj spisové značky, v rámci ktorých majú byť zaprotokolované vo Vatikáne a aj v arcidiecéze Chicago. Ak sa dokáže, že kardinál tieto dokumenty neodovzdal polícii, môže byť súdený z marenia spravodlivosti.

Katolíci v USA už dlhodobejšie žiadajú americké federálne úrady, aby začali celoplošné vyšetrovanie katolíckej cirkvi v USA podľa zákona RICO, ktorý bol prijatý koncom 70. rokov na vyšetrovanie zločineckých organizácii. Podľa týchto snáh je práve vyšetrovanie cez RICO tou cestou, ako očistiť katolícku Cirkev od skazených predstaviteľov, ktorí poobsadzovali kľúčové pozície v Cirkvi a bránia jej očisteniu, napriek deklarovaným aktivitám. Pred dvomi mesiacmi americké ministerstvo spravodlivosti zaslalo list všetkým diecézam, aby zabránili ničeniu akýchkoľvek listov a dôkazov. Podľa pozorovateľov je tento krok dôkazom, že vyšetrovanie podľa RICO zákona bude spustené. V praxi to bude znamenať, že budú zmrazené všetky finančné aktivity Cirkvi, bude vydaný plošný zákaz pre predstaviteľov Cirkvi opustiť USA a za delikty kňazov budú braní na zodpovednosť nadriadení biskupi, ak sa dokáže, že mali o ich činnosti akúkoľvek vedomosť.

Michal Pátrovič

Lost Password

Sign Up