Poľsko poskytlo prvýkrát od II. svetovej vojny azyl žene, ktorej Nórsko malo odobrať dieťa

Zo zahraničia

Poľsko po prvýkrát od konca II. svetovej vojny udelilo azyl nórskej žene.

Ide o 37 ročnú Silje Garmo, ktorá sa rozhodla pre útek z Nórska, pretože sa obávala, že nórska agentúra Barnevernet jej odoberie dvojročné dieťa. Garmo je matkou dvoch detí a za hrozbou odobratia mal byť jej manžel, ktorý na jej adresu pred úradmi povedal, že nie je schopná si plniť rolu matky.

Matka tvrdila, že jej manžel patrí medzi bohatých ľudí a disponoval kontaktmi na sudcov, ktorí jeho tvrdenia mohli považovať za hodnoverné. Barnevernet sa jej pokúšal podľa tvrdenia matky dokázať, že trpí únavou a poberá lieky na bolesť. Viaceré testy na prítomnosť látok toto tvrdenie podľa matky nepotvrdili.

Matka zároveň uviedla, že bez jej súhlasu bola distribuovaná jej zdravotná dokumentácia a pred odobratím dieťaťa sa rozhodla odísť do Španielska, kde však bola zatknutá na základe požiadavky Interpolu. Následne jej pomohla kresťanská organizácia. Európsky dvor pre ľudské práva rieši v súčasnosti 5 konaní proti praktikám Barnevernet.

Lost Password

Sign Up