V Nemecku má byť darovanie orgánov de facto povinnosťou

Zo zahraničia

Nemecký minister zdravotníctva za kresťanských demokratov Spahn predstavil zákon, ktorého následkom podľa organizácie „Kresťanskí demokrati za život,“ je, že v Nemecku sa de facto začne neobmedzené vyberanie orgánov z tiel zomierajúcich ľudí.

Aj v rámci Cirkvi pri tom silnejú hlasy, že koncept mozgovej smrti je len umelo vykonštruovaný koncept na legitimizovanie vyberania orgánov z ešte živých ľudí. Pápežská univerzita uverejnila štúdiu, kde uvádza: Neexistuje niečo také, ako odobranie orgánov mŕtvemu. Orgány od mŕtveho sú nepoužiteľné. Vždy musí ísť o živého človeka.

Kresťanskodemokratická vláda v Nemecku zavádza princíp na základe ktorého každý obyvateľ sa automaticky stane darcom orgánov, ak neuplatní námietku. Podľa Kresťanov za život sa dobrovoľné darcovstvo stáva „povinným odvodom.“ Aktivita kresťanských demokratov vo vláde ide podľa odporcov proti dôstojnosti tela a narušuje integritu osobnosti. „Na každý významnejší úkon je potrebné písomné prehlásenie. V prípade zásahu do integrity človeka však podľa tejto vládnej iniciatívy stačí aj tichý súhlas. „Práve v otázke života a smrti sa tak má konať bez riadneho súhlasu pacienta,“ uvádza organizácia v liste poslancom Spolkového snemu ochrancovia života.  

Osobitne ochrancovia života poukazujú na vetu v predkladanom vládnom dokumente, kde sa píše, že existuje veľké množstvo ľudí na čakacej listine, ktorí zomierajú, „pretože neexistuje pre nich orgán na transplantáciu.“ Logika zákona sa preto dá chápať tak, aby prišlo k vyrovnaniu „ponuky a dopytu“ zo strany štátu.

Lost Password

Sign Up