Misál, ktorý používal sv. František bol vystavený verejnosti

dianie Zaujímavosti Zo zahraničia

Je známy príbeh zo života sv. Františka z Assisi, kedy v roku 1208 so svojími spolubratmi nevedel nájsť odpoveď na ďalšie duchovné smerovanie ich spoločenstva. Rozhodol sa preto v miestnom kostole v Assisi trikrát otvoriť vystavený misál náhodným spôsobom a hľadať takto odpoveď od Boha.

Trikrát otvoril misál na mieste, kde Ježiš hovorí o potrebe vzdania sa pozemských dobier a majetku ako cesty, ktorou sa priblíži človek k Bohu. Cez tento misál sa Boh dotýkal sv. Františka a toto viedlo k založeniu radu kapucínov. „Práve preto, že sa misálu dotýkal sv. František je to dnes považované za druh relikvie.“

Misál svätého Františka bol niekoľko rokov reštaurovaný a najmä stabilizovaný, aby sa po rokoch nerozpadol. Má totiž jemnú štruktúru a preto sa dostal aj do digitalizovanej podoby, ktorú si ľudia môžu prezrieť na portáli The Walters Ex Libri.

Misál svätého Františka je vystavený v americkom Baltimore.

Lost Password

Sign Up