Kardinál Dolan blokujúci 8 rokov svätorečenie arcibiskupa Sheena prehral s jeho rodinou súdny spor

Zaujímavosti Zo zahraničia

Fulton J. Sheen, najväčšia postava americkej katolíckej Cirkvi 20. storočia, ktorý dokázal svojimi kázňami každú nedeľu počas dlhých 40 rokov pritiahnuť k obrazovkám vyše 40 miliónov sledovateľov a patrí k ikonám katolíckej cirkvi modernej éry, je v procese svätorečenia od roku 2002.

Napriek tomu, že Vatikán uznal v procese svätorečenia na orodovanie arcibiskupa Sheena zázrak v podobe vzkriesenia malého mŕtveho chlapca, v roku 2010 sa proces svätorečenia zastavil na veci, ktorá hlboko rozdelila americkú Cirkev.

New Yorský kardinál Dolan odmietol vydať telo arcibiskupa Sheena z katedrály svätého Patrika v New Yorku, kde je Sheen pochovaný, do jeho rodnej diecézy Peoria. Podľa nových pravidiel svätorečenia, ak je telo svätca známe kde sa nachádza, vyžaduje sa jeho premiestnenie tam, kde sa uskutočňuje príprava podkladov pre svätorečenie. New Yorská arcidiecéza telo odmietla vydať, čo vyvolalo nezvyčajný krok zo strany rodiny pozostalého v spolupráci s miestnou diecézou – podanie žaloby na arcidiecézu New York.

Katolíci prispievali dolármi na súdny spor, ktorý sa rokmi predražoval ako sa kardinál Dolan po prehratých sporoch naďalej odvolával. Argumentácia kardinála Dolana sa opierala o údajne arcibiskupom Sheenom prejavenú vôľu, ktorú pred smrťou mal vysloviť, že si praje byť pochovaný v katedrále svätého Patrika v New Yorku. Rodina naproti tomu argumentovala, že arcibiskup Sheen bol nezvyčajne skromný človek a takúto privilegovanú požiadavku neveria, že tlmočil, pretože pred nikým v rodine sa o nej nezmienil. Na druhej strane rodina argumentovala tým, že v prípade, že by aj pochovanie v katedrále svätého Patrika bolo naozaj arcibiskupovou poslednou vôľou, u žiadneho veriaceho katolíka by nemala prednosť pred tým, aby mohol osláviť Boha na oltári tým, že by bol svätorečený.

New Yorský súd sa trikrát priklonil k argumentácii rodiny, že v prípade, že by arcibiskup Sheen vedel, že môže byť svätorečený a jeho pochovanie v katedrále svätého Patrika by tento akt znemožňovalo, netrval by na ňom.

V prípade, že kardinál Dolan nevyužije posledný možný opravný prostriedok, trojnásobné rozhodnutie súdu znamená, že kardinál Dolan musí rodine vydať arcibiskupovo telo a preniesť ho do rodnej diecézy arcibiskupa Sheena. Veriaci katolíci očakávajú, že blahorečenie arcibiskupa Sheena sa bude môcť uskutočniť pri príležitosti 100 výročia jeho kňazskej vysviacky.

Rodina musela minúť na právny spor s arcidiecézou takmer milión dolárov.

Lost Password

Sign Up