Americký viceprezident: “Časy, kedy bolo príjemné byť kresťanom, skončili.”

Zo zahraničia

Americký viceprezident Mike Pence sa počas ďakovnej reči na Liberty University, ktorá mu udelila čestný doktorát, venoval postaveniu kresťanov v dnešnej spoločnosti.

Pence si myslí, že „v súčasnosti neraz tí, čo najviac kričia po tolerancii sú najmenej tolerantní k tradičnej kresťanskej viere.“ V tomto kontexte Pence absolventom školy povedal, aby sa pripravili na obdobie prenasledovania, ktoré sa na kresťanstvo valí.

“Pripravte sa. Svet od Vás nielen bude žiadať, aby ste tolerovali to, čo je v rozpore s Vašou vierou, ale budete vyzvaní, aby ste sa s týmito názormi stotožnili. Budete vyzvaní, aby ste sa poklonili bôžikom modernej kultúry.”

Pence zároveň zdôraznil, aby sa mladí ľudia v boji, ktorému budú vystavení nebáli ukázať, že budú slúžiť Bohu a blížnemu zároven a to nielen slovom, ale aj skutkom.  

Viceprezident Pence ďalej dodal: “Musíte sa pripraviť byť opozíciou. Je pravdou, že žijeme v dobe, kedy je náboženská sloboda ohrozená.” Pence pod prenasledovaním nevníma len útoky na náboženské komunity a kostoly, ale aj ponižovanie členov náboženských komunít. “Žijeme v dobe, kedy sa stalo akceptovateľné a dokonca módne vysmievať sa veriacim a diskriminovať ich,” skonštatoval Pence.

Americký viceprezident zároveň Američanom pripomenul, ako administratíva Baracka Obamu za demokratickú stranu “uplatnila celú váhu federálnej vlády” na rád rehoľných sestier, ktoré odmietli prispievať v rámci zdravotného poistenia na antikoncepciu. Taktiež pripomenul akým útokom čelí štát Georgia za to, že prijala zákon zakazujúci potraty po zaznamenanej činnosti srdca dieťaťa.

“Liberáli vyhlásili, že budú bojkotovať celý štát.” Na záver Pence zdôraznil, že “počas americkej histórie to bolo celkom príjemné nazývať sa kresťanmi. Tieto časy sa skončili.”

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up