Všetci svätci, ktorí obnovili Cirkev mali tieto tri vlastnosti

svaty Život svätých

“Všetci veľkí katolíci, ktorí pomohli pozdvihnúť Cirkev v čase úpadku, sa vyznačovali tromi vlastnosťami : osobnou pokorou, odhodlaním obnoviť Cirkev cez osobné očisťovanie a vernosťou učiteľskému úradu Cirkvi. Všetko toto bolo motivované dosiahnutím svätosti, pokory a lásky,” uviedol pred seminaristami kardinál Cupich, ktorý patrí k hlavným obhajcom učenia cirkvi v otázke posvätnosti manželstva.

“Boh nás všetkých volá, ale na prvom mieste volá kňazov. Nevolá nás len obnoviť tvárnosť zeme pôsobením Ducha Svätého, ale aby prišlo k obnoveniu Cirkvi prostredníctvom obnovy našich životov. Chce, aby sme jeho Cirkev robili sviežou znova a znova tak, aby žiarila celému svetu. To je naša úloha, naše volanie. K tomuto každého jedného povoláva Boh po mene,” uviedol arcibiskup.

“Ak by sme si mali poslúžiť slovami od sv. Augustína, Boh nás volá, aby sme poznačili dobu a nie, aby doba zmenila nás. Máme byť subjektami, ktoré hýbu dejinami a nie objektami, ktorými hýbu dejiny. Ak my nezmeníme dobu na lepšiu cez Krista, doba nás cez svoju tmu urobí horšími,” pokračoval kardinál Cupich.

Súčasná doba je podľa kardinála poznačená veľkou frustráciou na strane veriacich, kňazov aj biskupov. V kontexte sexuálnych škandálov kardinál uviedol, že vzbudzujú hnev a závisí, či sa tento hnev využije pozitívnym smerom ako medicína alebo sa zmení na jed. Kardinál Chaput na konci vyzval všetkých veriacich, aby žili v uistení, že Boh svoju Cirkev nikdy neopustí, čo dokázal mnohokrát v dejinách mnohokrát, kedy bola Cirkev vystavená nevernosti a veľkým skúškam.

“Kristus na Cirkev vylieva mnoho milostí, ktorých nositeľmi sú veriaci ako ja a ty,” ukončil kardinál.   

Lost Password

Sign Up