27.9. sv. Vincent de Paul

svaty Život svätých

Svätý Vincent de Paul sa narodil v dedinke Pouy v roku 1581 vo Francúzskom kráľovstve. V okolí dedinky pretekal potok, ktorý sa nazýval Paul, preto ho má v mene. Vincent sa narodil ako tretie zo šiestich detí a vyznačoval sa nadpriemernou bystrosťou. Jeho rozhodnutie stať sa kňazom, bolo v jeho rannej fáze motivované skôr využitím sociálneho statusu, ktorý s tým súvisel, ako aj finančným benefitom v podobe skorého dôchodku.

Atmosféra na Univerzite v Toulouse, na ktorú nastúpil v roku 1597 bola všetko možné, len nie zbožná. Pravidlom sa stali aj fyzické ataky medzi rôznymi skupinami študentov a prišlo k zabitiu jeho dvoch spolužiakov. Za kňaza bol vysvätený 23.9.1600 v 19 roku života, čo bolo proti pravidlám ustanovených na Tridentskom koncile, že kňaz má mať najmenej 24 rokov. Po napadnutí tejto vysviacky, sa rozhodol nevykonávať svoju činnosť až do požadovaného veku, pričom bakalára získal v Toulouse a doktorát z kánonického práva na Univerzite v Paríži.

V roku 1605 sa sv. Vincent de Paul plavil z Marseille loďou, keď bol zatknutý pirátmi, ktorí ho uniesli do Tunisu, kde bol predaný za otroka. Vymenil viacerých pánov, ale najviac sa aj podučil u jedného alchymistu, ktorý ho naučil miešať lieky, čo mu prinieslo úspech. Jeho posledným pánom sa stal bývalý kňaz, Františkán, ktorý konvertoval na islamskú vieru a mal tri manželky. Druhá v poradí bola rodená moslimka, ktorá po rozhovore so sv. Vincent de Paul sa utvrdila, že katolícka viera je tá pravá a stala sa katolíčkou. Následne sa vrátil k viere aj jej manžel a preplavil sa v roku 1607 s Vincent de Paul späť do Francúzska.

Po návrate do Francúzska pokračoval v štúdiach v Ríme, odkiaľ bol poslaný na kráľovský dvor Henryho IV. Venoval sa popri vzdelávaniu kráľovského syna chudobným. Poskytoval im skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Neskôr sa stal poradcom kráľovnej v náboženských otázkach, predovšetkým v konfrontácii so sektou Jansenistov.

Svätý Vincent de Paul zomrel 27. septembra 1660, kanonizovaný bol 1737. Na svete existuje množstvo organizácii, ktoré majú za patróna sv. Vincenta de Paul. Tieto rozmanité spoločenstvá sú známe aj ako rodina Vincentínov. Najvýznamnejšou zo všetkých je Spoločnosť sv. Vincent de paul, ktorá je prítomná v 132 krajinách a venuje sa starostlivosti o chudobných.

Lost Password

Sign Up