Orodovanie Sv. Mikuláša

svaty

V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca už vtedy bola podobná tej ako sv. Mikuláša poznáme v dnešných časoch. Svätý Mikuláš bol biskupom v štvrtom storočí a počas svojho duchovne naplneného, ale skromného života, pomáhal chudobným a ľuďom v existenčných problémoch. Robil to v tichosti a anonymne.

Biskup sv. Mikuláš nechával pri dverách chudobných rodín jedlo, peniaze, šatstvo. Až postupne ľudia hľadali, kto môže byť tým dobrodincom. Svoje dary nechával častokrát pri topánkach, pri dverách a oknách. Takto neskôr vznikol aj ľudový zvyk.

Bezdetní farmári práve sa modlili na orodovanie tohto sv. Mikuláša z Myry a sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha dosiahne milosť počatia, manželský pár dieťa obetuje Bohu. Bezdetný pár naozaj počal dieťa, ktoré sa narodilo okolo roku 1245. Na znak vďaky ho nazvali po svojom orodvníkovi, sv. Mikulášovi.

Už ako dieťa sa vyznačoval hlbokou spiritualitou a trávil veľa času v jaskyniach, kde sa modlil. Raz pri kázni získal presvedčenie, že sa chce stať mníchom a toto odhodlanie ho nikdy neopustilo a ako 18 ročný vstúpil do kláštora. Ešte počas štúdií začal počas voľného času po vzoru svätého Mikuláša pomáhať chudobným. Rád stál pred dverami kláštora a rozdával aj zo zásob.

Keď sa pred neho jeden deň postavil chudobný, hladný a chorý chlapec, Mikuláš položil na neho ruku a povedal: „Nech Ťa dobrý Boh uzdraví.“ Okamžite prišlo k uzdraveniu chlapca. Táto správa sa rozšírila rýchlo po celom kraji. Zázraky uzdravenia sa množili čoraz viac. Mikuláš bol umiestnený do kláštora v Tolentino a už počas jeho života sa hovorilo o divotvorcovi Mikulášovi z Tolentina. Tu v tomto meste zostal až do svojej smrti. Stal sa známy ako divotvorca a spovedník. Osobitne sa vyznačoval veľkým pokánim v prospech duší v Očistci. Keď bol v jeden deň slabý od pôstu a upadol do bezvedomia, zjavila sa mu Panna Mária a sv. Augustín. Dostal radu, aby zjedol chlieb so znakom kríža a namočený vo vode. Urobil tak a ihneď sa uzdravil.

Podstatná časť sv. Mikuláša z Tolentina má priamu súvislosť s Očistcom.  Raz počas noci sa mu zjavil spolubrat, ktorý bol v Očistci. Požiadal svätého Mikuláša z Tolentona, aby pri konsekrácii Eucharistie priniesol duchovnú obetu za neho a ostatné duše v Očistci. Mikulášovi povedal, že práve toto mu pomôže dostať sa z Očistca.

Sv. Mikuláš urobil tak, ako ho spolubrat požiadal a k tomu sa za neho modlil ešte ďalších sedem dní. Po tomto období sa mu opätovne spolubrat zjavil a ukázal sa mu v nebi. Práve preto bol svätý Mikuláš z Tolentina pápežom Levom XIII. vyhlásený za patróna duší v Očistci.

So svätým Mikulášom z  Tolentina je spojených množstvo zázrakov. Zomrel 10. septembra 1305. V roku 1446 bol svätorečený. Išlo o prvého augustínskeho mnícha, ktorý bol svätorečený po ustanovení rádu v roku 1256.

Lost Password

Sign Up