5.8. Panna Mária Snežná

svaty

Sviatok Panny Márie Sneženej, je sviatok zasvätenia Baziliky Panny Márie Snežnej, alebo Santa Maria Maggiore v Ríme. 

Od siedmeho storočia bol tento kostol známy ako Maria ad Præsepe, pretože v bazilike opatrovali kúsky dreva, ktoré pochádzali z jasličiek, do ktorých uložili narodeného Pána. Strop baziliky bol ozdobený zlatom, ktoré Španieli doviezli z Ameriky.

Bol to tiež prvý rímsky kostol, zasvätený Panne Márii. Vo štvrtom storočí pápež Liberius postavil bočnú sieň k veľkej hlavnej sieni rímskeho patricijského paláca a zasvätil ho Bohu. Niekedy sa preto nazýval aj Basilica Liberii. Pápež Sixtus III. (432-440) ju o storočie neskôr opravil a zasvätil Panne Márií, ktorú koncil v Efeze označil ako Theotokos, Bohorodičku. A vtedy dostal kostol meno Santa Maria Maggiore, Svätá Mária Veľká. 

Panna Mária sa zjavila vo sne zároveň Liberiovi aj rímskemu patríciovi, ktorý vlastnil pozemok, kde mal byť kostol postavený. Nariadila pápežovi postaviť kostol na Esqulínskom pahorku, na mieste, kde bude ráno sneh. A naozaj, v noci zo 4. na 5. augusta 352, počas horúceho leta, napadal sneh na vrchol pahorku a označil miesto, kde mal stáť kostol. Preto sa bazilika volá aj bazilikou Panny Márie Snežnej.

Patrícius mal podobný sen, v ktorom dostal radu darovať palác a pozemok na výstavbu kostola. Mária mu povedala, že ako znamenie zošle sneh. Ako spomienka na tento zázrak sú každého 5. augusta zo zlatého stropu baziliky sypané biele okvetné lupienky a počas náboženskej ceremónie zvoľna klesajú na oltár. V tomto kostole, raz počas vianočnej noci, vložila sv. Panna Božie dieťa do rúk sv. Kajetána z Tiene. Tu, v inú vianočnú noc, slúžil svoju prvú omšu sv. Ignác z Loyoly. Tu sa sv. Pius V. modlil ruženec a získal tak pre katolícke vojská víťazstvo pri Lepante. Tu je kaplnka, v ktorej podľa tradície majú obraz sv. Panny namaľovaný sv. Lukášom. Sv. Karol Boromejský sa často modlil práve pred týmto obrazom a ako svedectvo svojej vďaky k Panne Márii napísal Rehoľné pravidlá kanonikov od Santa Maria Maggiore.

Túto baziliku obklopuje dejinami preniknutá atmosféra. Sú tu úžasné veci. Drevo z betlehemských jasličiek, kde ležal Pán, slávna ikona Panny Márie od sv. Lukáša známa ako Salus Populi Romani, zlatom ozdobený strop z amerických baní, ktorý darovali španielski panovníci Izabela Kastílska a Ferdinand Aragónsky. Bolo to nádherné gesto, keď prvé zlato z Ameriky neuložili do trezoru ale venovali ho Cirkvi, aby bolo “bez úžitku” umiestnené na strop kostola zasväteného Panne Márií. Týmto bola Mária implicitne uznaná ako Prostrednica všetkých milostí.

Tiež pripomína udalosť, keď sa sv. Pius V. spolu s kardinálmi modlil ruženec v Santa Maria Maggiore. Uprostred modlitby sa zastavil a mal zjavenie, že katolíci vyhrali Bitku pri Lepante. Neviem prečo sa nespomína, že telo tohto svätého pápeža je tu pochované.

Viac na christianitas.sk

Lost Password

Sign Up