17.11. Svätá Alžbeta Uhorská a zázrak ruží

svaty Život svätých

Svätá Alžbeta Uhorská (7 júla 1207 – 17 November 1231) patrí medzi najväčších svätcov stredoveku.

Dcéra kráľa Ondreja II už ako jednoročná bola z politických dôvodov zasnúbená s osemročným durínskym grófom. Prvé štyri roky žila v Bratislave a následne bola premiestnená do Wartburgu k rodine grófa. Ako štrnásť ročná sa vydala a z manželstva mala tri deti. Dcéra Gertrúda je blahoslavená.

V roku 1223 do krajiny prišli františkáni a Alžbeta sa dozvedela o živote jej súčasníka sv. Františka z Assisi. Hlboko oslovená, začala už počas manželstva napodobňovať vzor života v chudobe a pomoci blížnym.

Rodina Ľudovíta IV upodozrievala Alžbetu, že rodinný majetok rozdáva chudobným a práve s touto udalosťou je zaznamenaný najväčší zázrak, známy ako zázrak ruží. Keď mala schovaný v zástere chlieb, ktorý chcela odniesť chudobným, manžel ju pred rodinou vyzval, aby ukázala čo tam má. A miesto chleba sa tam zjavili ruže. Druhý zázrak sa spája s udalosťou, kedy v manželskej posteli sa starala o človeka s leprou. Keď sa to dozvedel Ľudovít, ktorý sa vrátil z výpravy, dal vymeniť všetky plachty. Vtom sa mu zjavil na jednej z nich ukrižovaný Kristus.

Počas križiackej výpravy, dňa 11.septembra 1227, zomrel jej manžel. Alžbeta sa následne rozhodla stať sa rehoľnou sestrou. Zomrela ako 24 ročná a štyri roky po smrti bola vyhlásená za svätú. V súčasnosti je jedným z patrónov Tretieho rádu Františkánov.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up