Sv. Terézia z Lisieux

spoznajvieru svaty

Sv. Terézia z Lisieux je podľa pápeža sv. Pia X “najväčšou sväticou modernej doby. » Terezka mala 8 súrodencov, pričom všetci chlapci zomreli ako deti a všetky dievčatá vstúpili do kláštora. Keď mala Terezka 4 roky, zomrela jej aj mama. Od útleho detstva sa veľa modlila a umŕtvovala. V rámci prípravy na Prvé sv. Prijímanie si poznačila vykonanie 818 obetí a vyše 2700 dobrých skutkov.

Na základe výnimky od biskupa dostala povolenie už ako 15 ročná vstúpiť do kláštora k sestrám Karmelitánkam a v roku 1890 zložila večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa Ježiša a od Najsvätejšej Tváre. V ľudovej zbožnosti sa rozšírilo aj jej pomenovanie “malý kvietok.” Regula v kláštore bola veľmi prísna. Terézia mala jednoduchú drevenú posteľ so slamou. Iba jedna miestnosť bola vykurovaná.

V kláštore sa nachádzali aj ostatné štyri sestry a dokonca sestra Paulína (matka Agnes) sa stala predstavenou. Sv. Terézia sa však stránila kontaktu s nimi, aby nevzbudzovala dojem, že do kláštora vstúpila len vzťahu k sestrám. Práve na jej príkaz napísala svoju najznámejšiu knihu Príbeh duše. Sv. Terézia mala vo veľkej úcte kontemplatívnych svätcov ako sv. Jána z Kríža a sv. Teréziu Avilskú.

Sv. Terézia z Lisieux zomrela na následky tuberkulózy 30. 9. 1897, ako 24 ročná. V roku 1923 bola vyhlásená za blahoslavenú a o dva roky neskôr za svätú.

V roku 1927 ju pápež Pius XI. vyhlásil spolu so svätým Františkom Xaverským za hlavnú patrónku misií a v roku 1944 bola vyhlásená za druhú patrónku Francúzska, spolu so svätou Janou z Arku. Pápež sv. Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za Učiteľku cirkvi.

Boh obdaril Slovensko tým, že máme aj na našom území rehoľné sestry karmelitánky. História Karmelu sa na Slovensku píše od roku 1995, keď sestry prišli na svoje prvé pôsobisko v Košiciach. Po 12 rokoch založili druhý kláštor v Detve, ktorý je zasvätený Božiemu milosrdenstvu a Kráľovnej Karmelu.

Prvé sestry zo Slovenska sa formovali v Zakopanom v Poľsku už od roku 1991.  V karmelitánskom kláštore môže byť najviac 21 sestier v klauzúre, okrem nich môžu byť 2-3 vonkajšie sestry, ktoré zabezpečujú kontakt s vonkajším svetom.

Lost Password

Sign Up