Dnes slávime sv. Piusa X

spoznajvieru Život svätých

Pápež sv. Pius X sa stal prvým pápežom 20. storočia. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1903 a zomrel o 11 rokov neskôr vo vojnovom roku 1914.

Narodil sa v roku 1835 blízko Benátok do rodiny s ôsmimi deťmi. Jeho občianske meno bolo – Giuseppe Melchiorre Sarto. Vyrastal vo veľmi skromných pomeroch a volanie ku kňazstvu cítil od skorého veku. Za kňaza bol vysvätený keď mal 26 rokov.  

Ako pápež rozhodol o umožnení prijatia sviatosti Prvého svätého prijímania v skoršom veku (okolo siedmeho veku) a v rozpore s vtedajšou cirkevnou praxou odporúčal prijímanie eucharistie čo najčastejšie. Podporoval čítanie a vzdelávanie sa v biblii laikmi, podporoval jasné a jednoduché kázne, reorganizoval kúriu, naspäť ustanovil gregoriánske spevy, prepracoval breviár a započal reorganizáciu kanonického práva.

Zomrel v roku 1914 a bol veľmi ustarostený, že vypukne svetová vojna. Pápež Pius X bol svätorečený Piusom XII v roku 1954.

CNA

Lost Password

Sign Up