5.9. Sv. Matka Tereza, panna a rehoľníčka

Život svätých

Matka Tereza je veriacim známa ako Matka Tereza s Kalkaty. Narodila sa v Skopje a prijala indické štátne občianstvo, aby sa mohla systematicky venovať pomoci chudobným v tejto krajine. V roku 1950 založila Kongregáciu misionárok lásky, ktorá je prítomná už vo viac ako 130 krajinách a jej členmi je takmer 5000 rehoľných sestier. Kongregácia začala so správou domy charity pre pacientov s HIV/AIDS, tuberkulózou, leprou. V súčasnosti sa kongregácia venuje aj správe detských domovov, mbilných nemocníc a poskytuje mladým ľuďom výchovu v oblasti rodinného plánovania. Členky skladajú večný čistoty, chudoby a poslušnosti.
Svätá Matka Tereza prijala veľa prestížnych ocenení, najprestížnejšia bola v roku 1979 Nobelova cena za mier.
Matka Tereza bola veľkým odporcom potratov a presadzovania potratovej politiky. Potrat považovala za hlavným odôvodnením kultúry vojny a vraždenia. AK Matka vie a môže zabiť dieťa, prečo by nevedel a nemohol tak urobiť človek človekovi. Pápež Ján Pavol II ju blahorečil 19.10.2003 a bola svätorečená 17.9.2015.

Lost Password

Sign Up