Bl. Matt Talbot – patrón alkoholikov

svaty Život svätých

Blahoslavený Matt Talbot, ktorého si v Cirkvi uctievame 19. júna, je vyhlásený aj za patróna tých mužov a žien, ktoré bojujú s alkoholizmom.

Narodený v Dubline, Írsku bol Matt jedným z trinástich detí. Jeho otec pracujúci v prístave bol alkoholikom, ktorý Matta často bil. Matt ako trinásťročný získal prácu v spoločnosti distribujúcej alkohol a následkom toho zanechal školu.  

Žiaľ, práve pri tejto práci začal výrazne piť. Počas nasledujúcich 15 rokov až do dosiahnutia svojich 30. narodenín bol silným alkoholikom.

Matt bol známy tým, že veľa pracoval a veľa pil. Za týmto účel sa neraz aj zadlžoval, aby dokázal mať neustály prísun k alkoholu. Neskôr sa dokonca priznal, že okradol aj kamaráta. Keď Matt hovoril o svojej alkoholickej minulosti, zdôrazňoval, že zvykol myslieť na Pannu Máriu a sporadicky sa modlil ruženec, práve keď bol striedmy. Práve tieto dva momenty považoval za kľúčové pri svojom neskoršom obrátení.

Jedného dňa v roku 1884 sa všetko zmenilo. Matt bol sám doma a čakal na priateľov, že prídu pre neho, aby mohli ísť opäť spolu piť. Matt zrazu prišiel k matke a povedal, že práve prijal rozhodnutie a Bohu sľúbil, že po dobu nasledujúcich troch mesiacoch piť nebude.  

Ako odchádzal v ten deň z domu s priateľmi, matka mu povedala: „Nech Ti Boh dá silu, aby si svoj sľub dodržal.“ Išiel do Clonliffe, zúčastnil sa spovede a dokázal abstinovať 3 mesiace. Bolo to potom, čo sa roky nezúčastňoval sviatostí.  Po práci, aby neupadol do svojho zlozvyku, zvykol chodiť do vzdialeného kostola, kde zostal až do večera. Svoj sľub byť mimo alkoholu plánoval po troch mesiacoch zrušiť. Matt nakoniec tieto tri mesiace rozšíril na 41 rokov. Svoje odhodlanie abstinovať posilňoval modlitbou, častým prijímaním eucharistie, spoveďou, pôstom, čítaním duchovnej literatúry a najmä Svätého písma a účasťou na Svätej omši. V roku 1891 posilnil svoje duchovné ukotvenie vstupom do Tretieho rádu františkánov. Svoj život venoval práci, modlitbe a posilňovaniu druhých, aby zanechali alkoholizmus. Matt zomrel 7. júna 1925 cestou na Svätú omšu.

Modlitba za svätorečenie Matta Talbota

Pane, Ty si nám vo svojom služobníkovi Mattovi Talbotovi, dal krásny príklad víťazstva nad závislosťou, oddanosťou službe a dlhoročnú oddanosť Svätej Eucharistii. Nech jeho život modlitby a pokánia je pre nás zdrojom odvahy, aby sme vedeli prijať na seba svoje kríže a nasledovali tak Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.

Bože, ak je to Tvoja vôľa, aby Tvoj služobník bol uctený na oltári v Tvojej Cirkvi, daj, aby cez Tvoje zjavenie sme spoznali moc, ktorú požíva vo večnosti pri Tebe. O toto Ťa prosíme v mene Ježiša Krista, nášho Pána, Amen.  

Lost Password

Sign Up