13.9. Sv. Ján Chryzostom – učiteľ cirkvi

svaty Život svätých

Kardinál Ján Chryzostom Korec si ho zvolil za svoj kňazský vzor. Sv. Ján Chryzostom je na Slovensku známy aj ako sv. Ján Zlatoústy. Zlatoústy preto, lebo jeho brilantný ústny prejav bol tak silný, že svojími kázňami obracal bludárov a neveriacich na pravú vieru.

Sv. Chryzostom sa narodil v Antiochii v roku 349. Otec mu zomrel v útlom detstve a matka, ktorá bola neveriaca ho vychovávala bez vedomia existencie Boha. Pohanské vzdelanie kládlo dôraz na rétoriku a v tej Chryzostom vynikal. V mladosti začal Chryzostom objavovať kresťanstvo. V roku 375 sa rozhodol pre pustovnícky život a žil extrémnym asketizmom, čo mu spôsobilo vážne zdravotné problémy a musel byť v Antiochii hospitalizovaný. Potom, čo v roku 381 bol vysvätený za diakona, začal sa veriacim prihovárať katechézami, v ktorých vzdelával ľud o Svätom písme. Súbor jeho homílií sa stali uznávaným dieľom rannej cirkvi. Vo svojich kázňach začal zvýrazňovať ekonomické hriechy veriacich a kléru, bojoval za pozdvihnutie chudobných a proti zneužívaniu moci. Kázaním sa postavil proti vtedajšiemu cirkevnému trendu v alexandrijskej cirkvi, vysvetľovať Sväté písmo v obrazoch a alegoricky. Zdôrazňoval práve jeho jednoduchosť a dôležitosť pre každodenný život. To ho primälo podporovať vznik hospicov a pomoci chudobným. V roku 397 bol bez predošlého vedomia vymenovaný za arcibiskupa Konštantinopolu, čo bolo v danej dobe považované pre východnú cirkev, za najdôležitejšie biskupstvo.

Sv. Chryzostom však v Konštantinopole nezapadol do zaužívaných vzťahov medzi biskupmi a kráľovským dvorom. Pohanská kráľovská rodina aj prostredníctvom finančných darov, udržiavala s miestnym biskupstvom vzťahy na úkor chudobných veriacich. Sv. Chryzostom odmietol sa zúčastňovať večierkov a spoločenských stretnutí a naopak v protiklade s nimi rozpredal majetok a kráľovnú Eudoxiu verejne kritizoval za spôsob ako žila a ako sa správala k podriadenému ľudu. Tá sa rozhodla sv. Chryzostoma zbaviť a poplatní biskupi sa na jej žiadosť zhromaždili a zosadili sv. Chryzostoma z pozície carihradského patriarchu. Prišlo k vzbure ľudí a tradícia zaznamenáva, že aj silnému zemetraseniu v Konštantinopole. Vyľakaní biskupi opäť sv. Chryzostoma dosadili do úradu, o rok neskôr v roku 404 ho však predsa len odvliekli do mesta Kukus, v dnešnom Arménsku.

Keď sa za neho prihovoril aj rímsky pápež Inocent I. V roku 407 ho vyhnali ešte ďalej, až na úpätie Kaukazu k miestu, kde bol pochovaný sv. Bazilisk. Vyčerpanému, unavenému starčekovi sa 13.9. zjavil tento svätý a oznámil mu, že na druhý deň budú spolu v nebi. Vedľa svätého ho pochovali a v roku 438 preniesli jeho pozostatky do Konštantinopolu. V 13 storočí boli prenesené do vatikánskej baziliky. Sv. Ján Chryzostom je učiteľom cirkvi, zanechal za sebou komplexné a zachované dielo, čo je dôkazom, že už počas života boli jeho homílie prepisované a považované za hodnotné. V roku 1568 dostal titul doktor Eucharistie a je patrónom kazateľov.

Lost Password

Sign Up