1.5. Svätý Jozef robotník

svaty Život svätých

V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný.

Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej dielni v Nazarete, ale aj všade tam, kde ho remeslo zaviedlo. Jeho odev, dom, obed i večera boli chudobné. Jozef žil pre Ježiša a Máriu. Na seba zabúdal. Cirkev si želá, aby robotníci neboli bedármi hmotne ani duchovne. Hlása zásady práva, spravodlivosti a lásky, podľa ktorých sa majú usporiadať vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, aby sa nikomu nekrivdilo. Život je ťarcha – povedal sv. apoštol Pavol. Aj my to okusujeme každý deň: je ťarchou pre bolesť, ťarchou pre prácu, ťarchou pre smrť. Preto sa vo svojich trápeniach utiekajme k sv. Jozefovi. Utiekajme sa k nemu aj vzhľadom na svoju smrť, aby bola pokojná, ako bola jeho. Veď dobre zomrieť je tá najdôležitejšia vec na svete.

Sv. Jozefa ako svojho patróna si uctievali a vzývali tí, čo pracujú s drevom: tesári, stolári, debnári, rezbári, výrobcovia nábytku a vôbec remeselníci. V roku 1847 pápež Pius IX. zaviedol sviatok známy ako Ochrana sv. Jozefa a v roku 1870 ho vyhlásili za ochrancu celej Cirkvi. Pius XI. v encyklike Divini Redemptoris z 19. marca 1937 dáva sv. Jozefa za vzor a za patróna robotníkom v ich životnom postavení. Pius XII. v prejave 1.mája 1955 znovu dáva Jozefa za patróna a vzor robotníkov a súčasne ustanovuje liturgickú spomienku na sv. Jozefa – robotníka na deň 1. mája, počínajúc rokom 1956. A pápež Ján XXIII. vyhlasuje sv. Jozefa za nebeského ochrancu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý on zvolal a otvoril v roku 1962.

Najväčšia bazilika na svete zasvätená svätému Jozefovi sa nachádza v Montreale, v Kanade. Dal ju postaviť sv. Andrej Montrealský, ktorý patril k jeho veľkým ctiteľom a na jeho orodovanie mu je pripísaných výše 10 000 uzdravení chorých ľudí.

Lost Password

Sign Up