Je v rozpore s kresťanstvom lunárny kalendár, orgánové hodiny a reflexné zóny na chodidlách?

Zaujímavosti

Sláva Isusu Christu !
Lunárny kalendár údajne ukazuje vplyv Mesiaca, jeho energií na náš život,ako Mesiac počas roka ovplyvňuje život človeka, jeho prácu,jeho zdravie cestovanie atď.
Aj pri orgánových hodinách sa tiež využívajú “energie” a sú tam prepojenia na zverokruhy i budhizmus. Myslím, že v obidvoch prípadoch to nemá nič spoločné s kresťanstvom. Kde sa ignoruje energia Kristovho Ducha, Jeho Sily, Jeho Lásky, Jeho Svetla, tam už niet kresťanstva. Nemôžme predsa stvorené veci povýšiť nad Stvoriteľa.
Toto všetko sú mŕtve energie. Nepúšťajme zbytočne tú smrť do seba.Už dosť, že púšťame do seba smrť od malička cez naše hriechy, i naše zlé myšlienky.Všetko, čo je mimo Krista je mŕtve. Aj myšlienky v našich hlavách,ktoré nie sú poviazané s Kristom—už nesú smrť v sebe.Lenže to je údel nás Adamových synov a dcér—mať rád aj to čo nás zabíja.Preto hovorí Spasiteľ /Jn 3,19/”Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo.” Človek viac miluje hnev než odpúšťanie, napríklad.A hnev zabíja našu dušu,robí ju neschopnou prijať Svetlo i tu i vo večnosti.
O zónach na chodidlách neviem toho veľa, nemám to naštudované..Ale viem, že to náleží do etikoterapie—čo je skôr už alternatívnou medicínou.Ak by to bolo štandardné, tak by to využívala aj všeobecná medicína.Osobne odporúčam ísť cestou len všeobecnej medicíny. Nehľadať náhradu za Kristovo Slovo,náhradu za Božieho Ducha,lebo len ON je Darca života, neutiekať sa k mŕtvym energiám–lebo ony nemôžu byť príčinou života. Lebo v skutočnosti nás LEN Pán Ježiš môže uzdravovať. On je prameň Života, Len On je všemohúci Boh.Hľadať pomoc naozaj len u Krista cez sviatosti a ustavičné pokánie.

Vladky Milan Chautur

Lost Password

Sign Up