Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

dianie Zaujímavosti

„Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný boj medzi démonom a týmto svetom.“

Otec Marcin v kázni na duchovnej akcii v Klokočove organizovanej v spolupráci so Slovenským dohovorm za rodinu, ktorá sa rýchlo šíri internetom, upriamil pozornosť veriacich na skutočnosť, že na Dúhovom pochode v Bratislave boli aj ľudia s transparentami – satanova komunita. „Všimli ste si to? Všímajte si takéto veci, pretože toto nie je náhoda na Slovensku. Takýto ľudia pochodujú aj na Dúhových Pridoch po celom svete. Proklamovanú toleranciu predstaviteľov týchto pochodov spochybnil poukázaním na zneúctenie najstaršje najsvätejšej a najúctivejšej ikony v Poľsku Panny Márie Čenstochovskej, ktorej namiesto „svätožiary navliekli dúhovú korunu.“ Keď sa ohradil proti tomuto krakovský arcibiskup a prirovnal duhovú pliagu ku komunistickej červenej pliage, „samozrejme, že najväčší nepriateľ je teraz krakovský arcibiskup.“

Otec Matúš uviedol, že kvôli rastúcemu sekularizmu a liberalizmu v rodinách a v spoločnosti, sa deti strácajú a sú pomýlené. „Mládež je pomýlená, rodičia sú pomýlení. Kde je nemravnosť, tam je hriech a kde sa človek otvára cez hriech pôsobeniu démona, ľahko sa stane, že sa dostane pod démonický útlak alebo môže byť posadnutý.“

Podľa otca Matúša nie je v silách exorcistov riešiť všetky problémy závislosti ľudí nakoľko „nie všetci môžu prísť do Žakoviec alebo všetci posadnutí do Klokočova. Všetkých nezachránime, to sa nedá. Zachraňovať ich musíte Vy cez modlitbu, cez sviatosti, cez odprosovanie a svojim aktívnym postojom v občianskom živote“ Podľa otca Matúša, ak spoločnosť pôjde cestou hriechu, ak príjme zvrátenosti za normu, tak potom táto spoločnosť bude produktovať len zranené duše. „Je preto dôležité aby sme sa aj na tej politickej úrovni pozviechali. Ak sme kresťanské Slovensko alebo ak sme voľakedy boli, nemôžeme voliť liberalizmus. Nemôžeme voliť tých, ktorí dvýhajú ruky za potraty, tých, ktorí sa hlásia proti všetkým týmto ideológiam, ktoré sú proti Bohu, proti Cirkvi, ktorí sú proti Katechizmu Katolíckej cirkvi. Nedá sa to.“

Každý následok hriechu so sebou prináša trest a ak sa človek dlhodobo vystaví hriechu, zákonite ho postihne trest s dopadom na rodinu. Ak sa spoločnosť vystaví hriechu, je to to isté. „Hriech je smrť. Panna Mária pri všetkých zjaveniach hovorí, že následkom hriechu je smrť. Každý deň toto tu riešime v Klokočove, počúvame príbehy tých, ktorí boli oklamaní týmto svetom, ktorí boli oklamaní hriechom. Toto všetko, gender ideológia, LGBTI je jedno veľké klamstvo démona,“ zdôraznil exorcista Matúš. “Zámerom týchto ideológií je zničiť plodnosť, kresťanskú Európu a rodiny.”

Otec Matúš zvýraznil potrebu aj ekonomickej ochrany rodiny, kedy za príklad dal aktivity v Maďarsku, ktoré pôrodnosť rodín ide podporiť nenávratnou čiastkou 33 000 EUR, či rozhodnutie Ruska nielen zakázať Dúhové pochody, ale podporovať rodiny. Nový svetový poriadok je podľa otca Matúša „poriadok pod vládou diabla.“ Len krajiny, ktoré si začnú ctiť kresťanké rodiny “začnú rásť.“

Otec Matúš vystríhal Slovákov pred podporou kresťanov, ktorí robia pakty s liberálmi. „Áno treba aj cesty, ale to nestačí, sú aj hodnoty.“  Na záver otec Matúš vyzval rodičov, aby „učili deti láske, pokore a čistým úmyslom“ rovnako tak ako Boh to žiadal od sestry Faustíny.  

Kázeň exorcistu Otca Matúša Marcina v Klokočove

Lost Password

Sign Up