Katolíci tvoria okolo 17,7 percenta celej populácie našej planéty

Cirkev a svet Katolícka viera Viera a život Zaujímavosti

Misijná agentúra Fides zverejnila pri príležitosti Svetového dňa misií aktuálne informácie zo štatistickej ročenky o Katolíckej cirkvi. Aktuálne údaje sú zverejňované vždy s ročným oneskorením, teda tieto sú za rok 2017.

Takmer polovica katolíkov na svete žije v Severnej a Južnej Amerike (48 percent), zatiaľ čo väčšina katolíckych kňazov v Európe (42 percent). Väčšina rehoľníčok a rehoľníkov je stále z Európy: 231 413 rehoľníčok (35,6 percenta) a 65 578 rehoľníkov (35,6 percenta). Katolíci tvoria asi 17,7 percenta celej populácie našej planéty. Takmer polovica z nich, 48,5 percenta, žije v Amerike. Nasleduje Európa – 21,8 percenta, potom Afrika – 17,8 percenta, Ázia – 11,1 percenta a Oceánia – 0,8 percenta.

V porovnaní s rokom 2016 sa počet veriacich zvýšil o 1,1 percenta, ale tento nárast je nerovnomerne rozdelený medzi rôzne kontinenty. Najväčší nárast zaznamenala Afrika – o 2,5 percenta a Ázia – o 1,5 percenta, v Amerike, považovanej za jeden celok, predstavovala menej ako 1 percento (+ 0,96 percenta), zatiaľ čo Európa je jedinou časťou sveta, kde nárast počtu veriacich bol takmer nulový (+ 0,1 percenta).

Počet ľudí zapojených do rôznych foriem apoštolátu v Cirkvi (duchovenstvo, rehoľníčky, trvalí diakoni, katechéti a iní) sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšil o pol percenta a v roku 2017 dosiahol takmer 4,67 milióna. Zároveň sa prvýkrát od roku 2010 znížil celkový počet kňazov: v roku 2017 bolo 414 582, zatiaľ čo rok predtým 414 969. Počet biskupov, trvalých diakonov, laikov a katechétov sa zvýšil.

Počet kandidátov na kňazstvo sa tiež znížil: zo 116 160 v roku 2016 na 115 328 o rok neskôr. Pokles bol zrejmý najmä v Európe a Amerike, zatiaľ čo počet seminárov v Afrike a Ázii sa zvýšil.

TK KBS

Lost Password

Sign Up