Mýtus, že katolíci zbožšťujú Pannu Máriu

Mýty o katolicizme

Táto výhrada je jedným z najviac opakovaných, ale zároveň najviac pomýlených argumentov proti Katolíckej cirkvi. Katolícka Cirkev uctieva Pannu Máriu nie na úrovni Boha, ale ako najvyššie stvorenie Boha. Uctievať matku svojho najlepšieho priateľa je dobrým ľudským zvykom aj medzi ľuďmi. Je diabolské vnuknutie, ktoré sa veriacemu človeku snaží predstaviť, že Ježiša Krista uráža, ak človek má v úcte jeho matku. On, ktorý je Láska nie je urazený ak prejavujeme lásku jeho matke. Rovnako to neuráža ani Ducha Svätého, ak vzdávajú úctu veriaci jeho neveste. Katolícka cirkev uctieva Pannu Máriu, ako najväčšie Božie stvorenie, pretože vďaka jej dobrovoľnému súhlasu sa stala matkou Boha. Ak sa prihovárame k Márii slovami Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, tak opakujeme slová, ktoré Márii povedal archanjel Gabriel ako pozdravenie od Boha. Kto si môže myslieť, že Boha uráža, ak veriaci ľud opakuje to isté oslovenie, s ktorým sa k Márii prihovoril archanjel Gabriel? Či myslí si naozaj niekto, že týmto oslovením urazil už archanjel samotného Boha? Kto si môže myslieť, že Boh, ktorý nám dal štvrté prikázanie, cti otca svojho i matku svoju je dotknutý, ak uctievame nielen jeho matku, ale zároveň našu duchovnú Matku, ktorú nám dal z kríža? Svätá trojica uctieva Máriu a to preto, lebo na rozdiel od Evy zostala Bohu verná a diabol ju nezviedol. Vďaka jej odpovedi na anjelovo zvestovanie « Nech sa mi stane podľa tvojho slova » mohol na svet prísť v ľudskom tele Ježiš Kristus, druhá Božská osoba. Vďaka tomu mohol zavŕšiť svoj pozemský život ukrižovaním, čím naplnil pradávnu symboliku obety nevinného baránka za naše hriechy, čím otvoril nebo pre tie duše, ktoré nezomrú v stave smrteľného hriechu. Takže katolíci si nezbožšťujú Pannu Máriu, ale uctievajú ju, pretože si ju uctieva aj Svätá trojica. Otázka znie skôr naopak, ako niekto si môže po tomto všetkom Pannu Máriu neuctievať.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up